Pace şi Lumină, Iertare şi Iubire!

„Iisus doreşte de la toţi credincioşii lumii o linişte de adâncime: liniştea credinţei în Dumnezeu. Aceasta ar da de înţeles că în jurul unui om liniştit (din cauza rădăcinilor lui în cer) se face linişte pe pământ.”„Convertirea talentelor este un mare talent. Înzestrările lui Dumnezeu nu sunt date ca simple ornamente de care să ne bucurăm numai noi.” „Iertând, ştergi ce ierţi. Ce ierţi la altul, ţie ţi se şterge. Judecata aceasta te scoate de sub judecată.” Părintele Arsenie Boca


vineri, 3 mai 2013

DUMNEZEU ESTE IUBIRE (I)
Mărturia Sfântului SILUAN ATHONITUL
Jean-Claude Larchet

Cine sunt vrăjmașii noștri?
...
Vrăjmașii noștri pot fi mai întâi oamenii... care într-un fel sau altul ne fac să suferim din pricina lor... Dar vrăjmașii noștri sunt desigur și cei care ne urăsc, ne vor răul, vor să ne vatăme în vreun fel, care ne prigonesc, se poartă urât cu noi, ne blestemă, ne batjocoresc, ne vorbesc de rău, ne nedreptățesc sau constituie într-un fel sau altul o amenințare pentru noi... Cei care ne-au jignit, ne-au disprețuit, ne-au umilit, ne-au chinuit, ne-au mâhnit, cei care nu ne iubesc, nu ne prețuiesc și se feresc de noi.
... 
Pentru starețul Siluan vrăjmașii pe care trebuie să-i iubim sunt vrăjmașii lui Dumnezeu, cei care, știind bine că El există, nu țin seama de El, și, de asemenea, vrăjmașii credinței și ai Bisericii, cei care L-au tăgăduit pe Hristos, cei care sunt departe de adevăr și săvârșesc răul...
...
În multe pasaje din scrierile starețului se vede că el îi numește vrăjmași pe cei care s-au îndepărtat de la adevăr, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care I se împotrivesc și, prin urmare, merg spre pieire: «Sufletul are milă pentru vrăjmași și se roagă pentru ei, pentru că s-au depărtat de la adevăr și merg la iad. Aceasta este iubirea de vrăjmași.» 
...
În schimb, e ceva cu totul neobișnuit ca diavolii să fie numărați printre acei vrăjmași pe care ni se cere să-i iubim... Sfântul Siluan, alături de Sfântul Isaac Sirul, face parte dintre acei puțini Părinți care arată ca desăvârșită iubirea care se revarsă și asupra diavolilor. Acești doi sfinți dau astfel mărturie de înălțimea viețuirii lor duhovnicești ‒ Sfântul Siluan spune că Însuși Duhul Sfânt este Cel care îl învață pe om o asemenea iubire ‒ și de marele lor discernământ, care le îngăduie să urască lucrarea diavolului și a demonilor, și în același timp să-i iubească pe ei ca pe niște făpturi ale lui Dumnezeu ‒ create dintru început ca îngeri, prăbușiți din această stare din propria lor vină ‒, plângându-i pentru starea nenorocită și plină de cea mai mare suferință în care au căzut ca urmare a îndepărtării lor de Dumnezeu și de bunătățile dumnezeiești. «Duhul Sfânt ‒ scrie Sfântul Siluan ‒ ne învață să iubim; și atunci vom avea milă chiar și de diavoli, căci s-au despărțit de bine și au pierdut smerenia și dragostea de Dumnezeu».
...
«Duhul lui Dumnezeu ne învață iubirea de tot ce există și sufletul are milă pentru toate făpturile...» Aceste cuvinte și o astfel de atitudine ne amintesc pe dată de unul dintre cele mai cunoscute texte ale Sfântului Isaac Sirul: «Ce este inima plină de milă? Arderea inimii pentru toată zidirea, pentru oameni, pentru păsări, pentru dobitoace, pentru draci și pentru toată făptura.»
Iertare, Iubire și Înțelepciune!
Binecuvântări, tuturor!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu