Pace şi Lumină, Iertare şi Iubire!

„Iisus doreşte de la toţi credincioşii lumii o linişte de adâncime: liniştea credinţei în Dumnezeu. Aceasta ar da de înţeles că în jurul unui om liniştit (din cauza rădăcinilor lui în cer) se face linişte pe pământ.”„Convertirea talentelor este un mare talent. Înzestrările lui Dumnezeu nu sunt date ca simple ornamente de care să ne bucurăm numai noi.” „Iertând, ştergi ce ierţi. Ce ierţi la altul, ţie ţi se şterge. Judecata aceasta te scoate de sub judecată.” Părintele Arsenie Boca


vineri, 3 mai 2013

DUMNEZEU ESTE IUBIRE (III)Mărturia Sfântului 
SILUAN ATHONITUL
Jean-Claude Larchet
 
7. Treapta a șaptea este să socotești ocările drept o binecuvântare, să te bucuri și să-I mulțumești lui Dumnezeu pentru ele. Cel care a urcat pe această treaptă simte ce înseamnă aceste cuvinte ale lui Hristos: «Fericiți veți fi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru Mine» (Mt. 5, 11). Îndeobște, Părinții ne îndeamnă să-l privim pe cel care ne ocărăște ca pe un doctor trimis de Pronie ca să ne tămăduiască sufletul de boli (îndeosebi de slava deșartă și de mândrie), arătând că răul care ni se face ne aduce câștig duhovnicesc și aici, pe Pământ, și în veșnicie. Astfel, în Pateric citim că «de-ți vei aduce aminte de cel ce te-a necăjit sau te-a necinstit sau te-a păgubit, dator ești să-ți aduci aminte de el ca de un doctor trimis de Hristos și să-l ai pe el ca un făcător de bine, că însuși necazul tău arată că-ți bolește sufletul. Că de nu boleai, nu pătimeai. Deci dator ești să mulțumești fratelui și să te rogi pentru dânsul, că prin el cunoști boala ta, și să primești cele de la el ca pe niște doctorii trimise de la Iisus». Avva Ioan de Gaza, făcând o referire generală, scrie: «De suntem drepți, încercarea de la vrăjmași ni se face spre sporire, iar de suntem păcătoși, spre iertarea păcatelor și spre îndreptare, spre deprinderea și învățarea răbdării.»
8. A opta treaptă este să ne predăm de bunăvoie ocărilor, după cuvântul Mântuitorului: «De te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt» (Mt. 5, 39).
9. A noua treaptă, să vrei să suferi mai mult rău decât ți se face.
10. Treapta a zecea: să nu-i urăști pe cei care-ți fac rău.
11. A unsprezecea treaptă este să nu ții minte răul, să nu păstrezi mânie și supărare față de vrăjmași. «Dragostea este, propriu-zis, lepădarea a tot cugetul potrivnic, dacă dragostea nu socotește răul (1 Cor. 13, 5).»
12. Treapta a douăsprezecea este să nu-i învinuiești pe vrăjmași, să nu-i osândești, să nu-i vorbești de rău și să nu spui altora răul care ți s-a făcut.
13. A treisprezecea treaptă este să nu-i disprețuiești.
14. A paisprezecea treaptă este să nu ne îngrețoșăm de ei și să nu-i respingem.
15. A cincisprezecea, gândul la ei și la cele ce ne-au făcut să nu trezească în noi nici cea mai mică amărăciune ori tristețe.
16. A șaisprezecea treaptă: să nu-i judecăm deloc, ci să ne vedem propriile noastre greșeli, după cuvântul lui Hristos: «Nu judecați, ca să nu fiți judecați. [...] Pentru ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și nu vezi bârna din ochiul tău?» (Mt. 7, 1-3).
Pace și Bucurie!
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu