Pace şi Lumină, Iertare şi Iubire!

„Iisus doreşte de la toţi credincioşii lumii o linişte de adâncime: liniştea credinţei în Dumnezeu. Aceasta ar da de înţeles că în jurul unui om liniştit (din cauza rădăcinilor lui în cer) se face linişte pe pământ.”„Convertirea talentelor este un mare talent. Înzestrările lui Dumnezeu nu sunt date ca simple ornamente de care să ne bucurăm numai noi.” „Iertând, ştergi ce ierţi. Ce ierţi la altul, ţie ţi se şterge. Judecata aceasta te scoate de sub judecată.” Părintele Arsenie Boca


vineri, 3 mai 2013

DUMNEZEU ESTE IUBIRE (II)


Mărturia Sfântului SILUAN ATHONITUL
Jean-Claude Larchet


Ce înseamnă a iubi pe vrăjmași
Iubirea este o stare a sufletului care, în sine, nu poate fi descrisă în chip adevărat. Putem însă arăta care sunt condițiile și manifestările ei. În acest fel, urmând cuvintelor Părinților, vom putea stabili treptele iubirii de vrăjmași, de la cele de jos până la cele mai înalte.

 1. Prima treaptă, după Sf. Ioan Gură de Aur, este să nu facem noi cei dintâi ceva rău.
 2. A doua, după același Sfânt, să nu ne răzbunăm cu aceeași măsură pentru răul care ni s-a făcut*. 
   
   
  *Cea mai sistematică clasificare o aflăm la Sf. Ioan Gură de Aur, care numește nouă trepte:
  «Prima treaptă, să nu începi să faci rău; a doua: după ce răul a fost săvârșit, să nu răsplătești răul cu rău; a treia: să nu faci celui ce te-a supărat ceea ce ai suferit tu, ci să fii liniștit; a patra: lasă să ți se facă rău; a cincea: lasă să ți se facă mai mult rău decât vrea cel ce-ți face rău; a șasea: nu urî pe cel ce ți-a făcut rău; a șaptea: iubește-l; a opta: fă-i chiar bine; a noua: roagă-te lui Dumnezeu pentru el” (Omilii la Matei, XVIII, 4)».
 3. A treia treaptă este să nu te răzbuni defel, lăsând răzbunarea în grija lui Dumnezeu, după cuvântul Apostolului: «Nu răsplătiți nimănui cu rău pentru rău» (Rom. 12, 17); «Nu vă răzbunați singuri, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, căci scris este: A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti, zice Domnul» (Rom. 12, 19). În acest sens, Sfântul Isaac Sirul sfătuiește: «Lasă-te prigonit și nu prigoni. Lasă-te răstignit și nu răstigni. Lasă-te nedreptățit și nu nedreptăți. Lasă-te clevetit și nu cleveti.»
 4. A patra treaptă este să nu i te împotrivești celui ce-ți vrea răul, după cuvântul Mântuitorului: «Eu însă vă spun vouă: Să nu stați împotriva celui rău» (Mt. 5, 39).
 5. A cincea, să nu te mânii pentru ce-ți face vrăjmașul, ci să înduri, dând dovadă de răbdare, suferind răul ce ni se face, după pilda Apostolului: «Prigoniți fiind, răbdăm» (1 Cor. 4, 12) și potrivit acestei stări ideale pe care el ne-o prezintă în altă parte: «De vă robește cineva, de vă mănâncă cineva, de vă ia ce este al vostru, de vă privește cineva cu mândrie, de vă lovește cineva peste obraz, răbdați» (2 Cor. 11, 20). 
 6. A șasea treaptă este să nu te întristezi în sufletul tău pentru necinstirile, batjocurile, încercările și necazurile pricinuite de vrăjmași sau, după cum spune Sfântul Simeon Noul Teolog, de a avea omul «la vremea ispitelor, în chip neschimbat, aceeași bună simțire egală pentru cei ce îl batjocoresc în față, îl calomniază, îl judecă, îl osândesc, îl înjură, îl scuipă în față ca și pentru cei ce iau în afară înfățișarea prieteniei, dar pe ascuns fac aceleași lucruri, fără să se poată ascunde de fapt». Să observăm că o asemenea atitudine are și ea diferite trepte: pe treapta cea mai de jos, ea poate fi o formă de dispreț, și deci opusă iubirii; pe o altă treaptă, poate exprima indiferență, deci nu are încă dragoste; pe treptele cele mai înalte, ea este o dovadă a nepătimirii și, încă și mai sus, a iubirii celei desăvârșite. 
” 

Binecuvântări, tuturor!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu