Pace şi Lumină, Iertare şi Iubire!

„Iisus doreşte de la toţi credincioşii lumii o linişte de adâncime: liniştea credinţei în Dumnezeu. Aceasta ar da de înţeles că în jurul unui om liniştit (din cauza rădăcinilor lui în cer) se face linişte pe pământ.”„Convertirea talentelor este un mare talent. Înzestrările lui Dumnezeu nu sunt date ca simple ornamente de care să ne bucurăm numai noi.” „Iertând, ştergi ce ierţi. Ce ierţi la altul, ţie ţi se şterge. Judecata aceasta te scoate de sub judecată.” Părintele Arsenie Boca


duminică, 11 martie 2012

Mesaj de la HORUS

TREZIŢI-VĂ, VĂ CHEAMĂ HORUS !!!

Mesaj de la HORUS
(9 feb. 2012; channeler: Nancy Tate)

Sunt astăzi aici pentru a vă oferi unele lămuriri asupra unor lucruri care vor face parte din lumea voastră, atunci când va sosi momentul schimbărilor care vor avea loc pe planetă.
Munţii și văile se vor reformata şi din ele vor renaşte alte configuraţii, care să susţină o nouă viaţă, un nou model de a trăi. Toată devastarea, toată mizeria provocată de stilul de viaţă învechit şi prădător al omului, se va scufunda în măruntaiele planetei şi, în locul lor, se va naşte un nou relief, armonios alcătuit, curat şi îmbietor, pentru noile forme de viaţă care urmează să apară.
Deoarece aceşti munţi şi punţi de legătură către alte formaţiuni ale cor­pu­lui Pământului vor fi într-o rapidă schimbare şi evoluţie, interiorul planetei va deveni sanctuarul (mormântul) vechilor formaţiuni şi o anumită parte va fi luată de navele spaţiale. [Nota C.M.: Eu înţeleg din această exprimare că materia degradată de la suprafaţa vechiului Pământ va fi scufundată în profunzimea planetei, iar o anumită cantitate va fi transportată cu nave spaţiale în alte locaţii ale Universului, în vederea unor metamorfoze care vor necesita un anumit timp. Altfel spus, se va face o mare curăţenie într-un timp foarte scurt, pentru ca viaţa pe reînnoita planetă să poată continua în noua sa structură(!)].
Această pregătire iniţială va acorda fiinţelor şansa de a-şi definitiva procesul de trecere la noile structuri, apte să existe în dimensiunile superioare, într-o perioadă relativ scurtă de timp. La scară universală, aceasta va fi ca o clipire de ochi.
În aceeaşi secvenţă temporală, şi corpurile voastre vor fi supuse proceselor de transformare, odată cu modificările care vor avea loc în corpul Mamei Gaia. 
Aceasta nu va însemna că voi veţi fi supuşi unor traume, unor chinuri; mai degrabă, veţi avea stări din ce în ce mai agreabile. Modificările se vor efectua într-un anumit ritm şi cu atâta intensitate încât să nu trăiţi stări de disconfort sau de îmbolnăvire.
Cunoaşteţi şi din alte surse că principalele transformări la care va fi supus corpul vostru vor cuprinde: trecerea de la molecula de carbon la cea de cristal, mărirea numărului de spirale ADN (n.m. de la 2 la 12), creşterea frecvenţei de vibraţie, înlăturarea genelor care cuprind formula morţii corpului fizic, introducerea unor gene care să permită corpului uman să se regenereze, imunitatea la orice fel de boală etc.).
Simultan, Mama Gaia îşi va finaliza transformările proprii, ca entitate independentă. Cu toate schimbările de relief care vor avea loc, nici Mama Gaia nu va trece prin stări traumatizante, dureroase. Și ea va cunoaşte perfecţionări şi va căpăta abilităţi suplimentare care-i vor permite să se afle într-o relaţie mai intimă cu restul Universului şi să reconsidere locul său în sistemul solar.
Toate aceste schimbări vor transforma radical condiţiile existenţiale pe care le va putea oferi planeta reînnoită.
Viaţa animalelor nu va mai fi ameninţată de nimeni căci nu vor mai fi prădători, iar omul nu va mai consuma carne. Unele dintre ele vor merge pe alte planete sau vor reveni pe planeta de origine, de unde au fost aduse cândva pe Pământ, iar pe Pământ vor fi aduse specii noi.
Cele care vor trăi alturi de voi pe Noul Pământ, în dimensiunea a 5-a, vă vor înfrumuseţa viaţa şi vor fi iubitoare de oameni, cu care de altfel, vor putea comunica telepatic.
În ceea ce priveşte vegetaţia, veţi constata o reordonare completă a speciilor, care vor oferi multă armonie, utilitate şi frumuseţe omului. 
Veţi fi înţeles atunci că plantele au simţuri, reacţionează la stimuli, au chiar o anume inteligenţă. (Nu negăm că multe dintre aceste însuşiri se regăsesc şi acum la multe plante, dar în viitor, totul va fi mai evident şi legătura omului cu ele se va manifesta promt). De altfel, plantele vor continua înr-un ritm susţinut evoluţia lor spre regnul animal şi chiar spre uman. 
Omul va înţelege că un copac, o floare etc. este o fiinţă, venită cu un scop bine definit pe planetă şi că ea trebuie tratată cu atenţia şi iubirea la care are dreptul orice fiinţă, indiferent de forma ei şi de posibilităţile ei de a reacţiona.
Atunci nu vă veţi mai hotărî atât de uşor să tăiaţi copaci, să defrişaţi păduri, să daţi foc unor plantaţii, pentru a vă crea spaţiu pentru case sau pentru fabrici.
Lumea insectelor nu vă va mai agresa, ciupi, înţepa sau ucide prin venin. Vor rămâne acele insecte care vor întregi tabloul frumuseţii şi contemplării naturii. Albinele nu vă vor mai înţepa, iar parfumul nectarului adunat de ele va îmbălsăma aerul din jur. Toate insectele de pe Noul Pământ vor completa frumuseţea naturii cu care omul va trăi în deplină armonie.
Dar, atât cât mai sunteţi pe acest Pământ al dualităţii, încercaţi să-i păstraţi, atât cât se mai poate, echilibrul. Strădania voastră va uşura sarcina planetei în procesul ascensionării sale, dar şi propria voastră evoluţie.
Consideraţi-vă parte a naturii. Multe lucruri le-aţi făcut foarte bine, pe drumul evoluţiei voastre, dar multe altele nu v-au fost de folos; nici vouă, nici Mamei Gaia.
Aţi continuat să mergeţi pe drumul pe care singuri vi l-aţi ales, uneori obţinând mai mult decât vă imaginaseră-ţi.    
Aţi ştiut că veţi avea puterea să vă ridicaţi din hăul în care aţi căzut. Experienţa a fost dureroasă, dar v-a făcut mai puternici, mai capabili de izbândă. Căderea voastră v-a împins în zone neexplorate, iar revenirea voastră din adâncuri a fost o experienţă unică care vă va îmbogăţi, pe voi şi pe alţii. 
Aţi ajuns la suprafaţă şi vă pregătiţi pentru a face saltul. Poate că unii dintre voi nu realizaţi realitatea momentului, măreţia sa, dar asta nu înseamnă că v-aţi oprit.
Veţi zbura prin ceruri şi vă veţi întâlni cu familia voastră din stele, chiar la ea acasă. Vă puteţi imagina măreţia fiecărei reîntâlniri?! Acest adevăr este după colţ. Sunteţi foarte aproape de acest uriaş pas al revenirii voastre printre îngerii umani.
Mai întâi a fost teama căderii, bezna desnădejdii. Apoi aţi revăzut lumina şi v-aţi hotărât să urcaţi la ea. V-aţi lovit la fiecare pas, totul a fost o îndelungată durere, căci în drumul vostru accidentat nu aţi fost lăsaţi în pace, mereu întunecaţii v-au urmărit, v-au înghiontit, v-au pălmuit, v-au rănit şi v-au batjocorit.
Nu mai ştiaţi ce înseamnă iubirea şi lumina, nu vă mai aminteaţi de pace, armonie şi fericire.Cumplita voastră noapte se încheie, mai aveţi o singură uşă de deschis. Dincolo de ea, veţi găsi iubirea şi lumina, certitudinea că diavol aţi plecat, înger uman v-aţi întors; în vecii vecilor!
Horus.
 
(Nota C.M.: HORUS este fiul lui Isis și al lui Osiris, zeul protector al vechiului Egipt; este reprezentat ca fiind un om cu cap de șoim)

SURSA: http://lightworkers.org

Un comentariu: