Pace şi Lumină, Iertare şi Iubire!

„Iisus doreşte de la toţi credincioşii lumii o linişte de adâncime: liniştea credinţei în Dumnezeu. Aceasta ar da de înţeles că în jurul unui om liniştit (din cauza rădăcinilor lui în cer) se face linişte pe pământ.”„Convertirea talentelor este un mare talent. Înzestrările lui Dumnezeu nu sunt date ca simple ornamente de care să ne bucurăm numai noi.” „Iertând, ştergi ce ierţi. Ce ierţi la altul, ţie ţi se şterge. Judecata aceasta te scoate de sub judecată.” Părintele Arsenie Boca


vineri, 27 ianuarie 2012

MESAJ DE LA ARHANGHELUL MIHAIL

EVOLUŢIA
SUFLETULUI
Transmis prin Ronna Herman,
(îi mulţumim Alexandrei
pentru traducere)

Prea iubiţi maeştri, trebuie să vă extindeţi capacitatea de Iubire/Lumină, astfel încât să cuprindă întreaga Creaţie: Iubirea faţă de natură, Iubirea faţă de animale; Iubirea pentru omenire, Iubirea faţă de cei pe care îi consideraţi duşmani şi, cel mai important, Iubirea faţă de Sine.
Asta, pentru că, în esenţă, întreaga Creaţie face parte din voi şi voi sunteţi o faţetă a Creatorului Suprem. Expansiunea Conştiinţei Dumnezeieşti conduce la o extindere a câmpului vostru auric – a radiaţiei voastre luminoase. Pe parcursul timpului, din ce în ce mai mulţi dintre voi veţi dezvolta o strălucire atât de puternică şi de expansivă, încât va începe să aibă un efect pozitiv asupra celor care vă înconjoară. Şi, în cele din urmă, asupra Pământului şi a omenirii. Foarte multe Suflete mai avansate au dobândit deja această capacitate. În orice caz, este bine să reţineţi că nu puteţi da mai departe ceva ce nu v-aţi asumat ca aparţinându-vă.
Ţineţi minte şi asta:
O parte importantă a misiunii voastre pe Pământ este aceea de a intensifica Lumina dimensiunilor inferioare. Expansiunea conştiintei Sufletului conduce la o extindere a câmpului auric – atât în intensitate, cât şi ca sferă de influenţă.
Un aspirant pe Cale e bine sa urmărească atât exersarea lumii interioare, cât şi a celei exterioare. Este bine să vă străduiţi să deveniţi un observator conştient a ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Este de importanţă vitală să vă antrenaţi pentru a deveni complet implicaţi, având o conştiinţă atentă a evenimentelor fizice din viaţa de zi cu zi, învăţând, în acelaşi timp, să procesaţi tiparele de frecvenţe armonioase şi discordante cu care vă confruntaţi. Apoi, să acţionaţi corespunzător. Practicarea disciplinei emoţionale şi mentale este şi ea foarte importantă, când căutaţi să dobândiţi stăpânirea cu măiestrie a Sinelui. Nu e bine să întoarceţi spatele lumii şi experienţelor de viaţă, ci să le confruntaţi direct. Oricum, este vital să învăţaţi să vedeţi viaţa dintr-un punct de vedere superior. Îndrăzniţi să aveţi o vedere de ansamblu şi să nu vă lăsaţi prinşi în capcana  micilor poveşti dramatice.
Logica reprezintă o funcţie a corpului fizic mental şi a minţii voastre. Amintiţi-vă, cunoaşterea sau teoriile pe care le acceptaţi ca reprezentând adevărul vostru să le experimentaţi, pentru a putea dobândi înţelepciunea cuprinsă în informaţiile pe care le poartă. Inspiraţia este furnizată de Sinele vostru Superior şi de Inima voastră Sacră. Să învăţaţi să fiţi atenţi la impulsurile care vin de la Mintea voastră Sacră şi de la Inima voastră Sacră, sau la informatia care vine de la faţeta predominantă a Sinelui vostru Superior, pentru că veţi învăţa treptat să comunicaţi cu Fiinţele tărâmurilor superioare, dobândind astfel înţelepciune cosmică.

La început a existat comunicare cu şi între ghizi şi gardieni spirituali de grup, specializaţi. În timp, acest dar sau această capacitate s-a pierdut. Pe măsură ce omenirea s-a scufundat mai adânc în conştiinţa materială, ea a fost covârşită de senzaţiile celor cinci simţuri şi, treptat, a încetat să mai caute în interior, sentimentul conexiunii la tărâmurile mai înalte ale conştiinţei. A treia şi a patra dimensiune, ca dimensiuni inferioare, nu sunt luminoase şi clare. Există un strat acoperitor, ceţos. Acele Suflete care trăiesc în acest mediu nu îşi dau seama de asta, pentru că sunt obişnuite cu starea de conştientizare. Realitatea dimensiunilor a treia şi a patra poate fi asemănată cu existenţa într-un labirint întunecos, în care îţi cauţi pentru totdeauna calea care să te ducă înapoi la Lumina pură a conştiinţei. Această ceaţă începe să se dizolve treptat, atunci când treceţi la sub-nivelele mijlocii ale celei de-a patra dimensiuni, lumea voastră devenind din ce în ce mai luminoasă, pe măsură ce străbateţi fiecare sub-nivel superior. Pentru a putea primi lecţiile Luminii este nevoie să vă ridicati conştiinţa, astfel încât să se acordeze cel puţin la cel de-al cincilea sub-nivel al dimensiunii a patra. În această experienţă Sub-Universală, există şapte sub-nivele ale fiecărei dimensiuni, primul sub-nivel fiind cel mai dens/jos şi cel de-al şaptelea fiind cel mai înalt şi mai rafinat. Maeştrii şi ghizii voştri vor să vă întâlnească la jumătatea drumului, cu toate acestea doar cu rare ocazii îşi coboară frecvenţele până la densitatea extremei dualităţi, acest lucru fiind extrem de inconfortabil pentru ei.

Ego-ul reprezintă o faţetă a sinelui fizic; el a fost proiectat să vă asiste în dezvoltarea în timp a unui simţ al identităţii şi al individualităţii. O minte orientată spre exterior este ghidată de ego. Ego-ul greşit orientat a fost util pentru crearea sistemului iluzoriu de credinţe pe plan material o realitate bazată pe separaţie, frică, egoism şi lipsuri. Pe măsură ce vă extindeţi orizonturile mentale, începeţi să spargeţi barierele percepţiilor auto-limitative. Expansiunea minţii include activarea celulelor adormite ale nivelelor dimensionale superioare ale creierului şi accesarea înţelepciunii Minţii voastre Sacre. Supunerea oarbă nu constituie o condiţie a i-Lumină-rii, pentru ca voi să vă străduiţi să deveniţi Maeştri ai Sinelui şi să vă trăiţi adevărurile personale, după cum v-au fost revelate şi validate de monitorul inimii voastre.
Omenirea se află în toiul unei treziri celulare şi a Sufletului. Atunci când intraţi în tiparele vibraţionale ale dimesiunilor superioare, a patra şi a cincea, celulele voastre, corpul eteric şi câmpul auric vor începe un proces accelerat de purificare. Acest proces va facilita şi, în cele din urmă, va declanşa descărcarea mai multor faţete ale Sinelui vostru Superior şi revendicarea treptată a Corpului vostru de Lumină. Aveţi grijă şi fiţi atenţi în fiecare clipă, astfel încât focalizarea voastră să devină foarte clară şi punctuală. Veţi dezvolta treptat un sentiment de încredere în sine şi siguranţă, o cunoaştere a faptului că toate sunt bine şi vor rămâne aşa.

Sufletul este o extensie reflectată a Sinelui vostru Dumnezeiesc sau a Prezenţei EU SUNT.
Sufletul foloseşte conştiinţa intuiţiei din emisfera cerebrală dreaptă, aceea care este conectată la Mintea Sacră superioară şi la Voinţa Spirituală. O minte orientată spre interior este îndrumată de Sinele Suflet. Omenirea se află într-un proces de dezvoltare a simţurilor rafinate şi subtile care s-au tocit din cauza nefolosirii. Este bine să treceţi dincolo de simţurile fizice elementare şi deseori distorsionate, îndrăznind în acelaşi timp, de bună voie, să vă dezvoltaţi simţurile mentale superioare ale intuiţiei şi înţelepciunii Divine. Este de importanţă vitală să învăţaţi să vă controlaţi natura emoţională şi să vă păstraţi în mod constant gândurile asupra Luminii.

Sinele vostru Dumnezeiesc sau Prezenţa EU SUNT reprezintă Inteligenţa voastră Nucleu iniţială, prima voastră identitate individualizată din cadrul experienţei Universale sau Sub-Universale.
În cadrul acestei experienţe Sub-Universale, Prezenţa voastră EU SUNT a creat primele douăsprezece fragmente de Suflet sau extensii ale Sufletului vostru. De atunci, Esenţa voastră Dumnezeiască s-a refractat şi s-a separat de nenumărate ori. Vă aflaţi Acum în cursul unui proces de revendicare a tuturor faţetelor multiple ale Sinelui vostru Divin din cadrul acestui Sub-Univers, astfel încât să puteţi trece mai departe, la o versiune mai măreaţă, mai dinamică şi mai expansivă a Sinelui vostru Divin. Pentru a vă ajuta să realizaţi asta, Celula voastră Dumnezeiască Nucleu de Diamant şi Roata voastră personală Creatoare Floarea Vieţii conţin măsura întreagă a celor Douăsprezece Raze ale Conştiinţei Dumnezeieşti, pentru această experienţă Sub-Universală. Au fost astfel proiectate, încât să puteţi avea acces întotdeauna, în această experienţă Sub-Universală, la propriul SPECTRU COMPLET AL DIVINITĂŢII.
Sarcina voastră este să reactivaţi aceste Raze, pentru a încorpora calităţile şi atributele lui Dumnezeu pe care ele le conţin şi apoi să folosiţi aceste calităţi şi atribute pentru binele suprem. Există încă multă confuzie cu privire la ce este Sufletul, cum funcţionează şi unde locuieşte. Este vital să înţelegeţi procesul complex al reconectării cu multiplele faţete ale Sinelui vostru Superior. Este la fel de important să căpătaţi claritate în legătură cu învăţăturile mai profunde pe care vi le-am transmis cu privire la multiplele Fragmente ale Sinelui Superior (aveţi mai multe, nu numai unul singur) şi la procesul încorporării acestor multiple faţete ale Sinelui. Simţim, prin urmare, că a venit momentul unei explicaţii la un nivel mai avansat al acestui, cel mai important, proces de EVOLUŢIE A SUFLETULUI:
·          Purtaţi în interiorul Celulei Dumnezeieşti Nucleu de Diamant, un Atom cristalin, Sămânţa de Memorie a înţelegerii complete de Sine din punctul vostru de origine. Acesta conţine o foarte scurtă trecere în revistă a momentelor importante din fiecare viaţă pe care aţi trăit-o vreodată, lecţiile majore pe care le-aţi învăţat şi talentele pe care le-aţi perfecţionat în călătoria voastră prin acest Univers.
·          Sufletul este o extensie a Sinelui vostru Dumnezeiesc sau a Prezenţei EU SUNT. Sufletul nu este nici Spirit şi nici materie. Este un Foc sacru cristalin, un Atom Sămânţă de Memorie, un fragment de Esenţă Lumină Pură, care este programat să înregistreze călătoria voastră prin această întreagă experienţă Sub-Universală. El reprezintă legătura dintre voi şi Tatăl/Mama Dumnezeu şi, în ultimă instanţă, legătura cu Creatorul Suprem.
·          Sufletul vostru Sine personal, pentru această viaţă, se află în interiorul Inimii voastre Sacre, ca o faţetă a Celulei Dumnezeieşti Nucleu de Diamant. Fiecare faţetă de frecvenţă superioară a Sufletului vostru are proprii Atomi Sămânţă de Memorie. Atunci când o anumită faţetă îşi găseşte locul în Sufletul vostru Stea, ca SupraSuflet al vostru, ea îşi va transmite treptat amintirile tiparului personal de vibraţie către Atomul Sămânţa de Memorie. Mai întâi, va activa Cristalele Sămânţa de Memorie, din cadrul Minţii voastre Sacre. Pe măsură ce frecvenţele voastre se extind pentru a le primi, vor fi activate Cristalele Sămânţa de Memorie, păstrate ca rezervă în Celula Dumnezeiască Nucleu de Diamant. Astfel, pe măsură ce încorporaţi toate fragmentele voastre de Suflet, veţi câştiga, într-un final, capacitatea de a accesa toată înţelepciunea, talentele, amintirile pozitive şi experienţele Prezenţei voastre EU SUNT pentru acest Sub-Univers. Acest proces se repetă iar şi iar, pe măsură ce traversaţi nivelele multidimensionale ale Conştiinţei Dumnezeu şi încorporaţi din ce în ce mai multe faţete ale Sinelui vostru Divin.
·          Aţi fost programaţi să căutaţi de-a pururi Inima Sacră a esenţei voastre, Celula Nucleu Dumnezeiască de Diamant şi Atomul Cristalin Sămânţa de Memorie.

La intervale de timp anume stabilite, au existat întotdeauna grupuri mici de Fiinţe speciale, unice, care s-au încarnat în rase şi sub-rase diferite şi care au adus idei noi, propagând noi calităţi şi atribute. Aceste Fiinţe avansate şi-au strecurat înţelepciunea, conştiinţa superioară şi talentele speciale prin puterea exemplului, în acelaşi timp contopindu-se fizic cu membrii aleşi ai speciei umane, pentru a putea transmite codurile ADN ale omenirii. Voi trăiţi Acum unul dintre aceste momente speciale.

Cea de-a patra dimensiune ar putea fi numită o „realitate de tranziţie”, pentru că în acest spaţiu începe renunţarea la toate precondiţionările trecutului. Tărâmul celei de-a patra dimensiuni are o natură mai emoţională şi de aceea inima şi sentimentele solicită cea mai multă atenţie. Anticii numeau a patra dimensiune Maya sau iluzie. Conştiinţa colectivă, de masă, a omenirii umple primele trei nivele inferioare ale celei de-a patra dimensiuni şi Aici este locul în care există, mintal, majoritatea oamenilor până când încep, treptat, să se întoarcă spre interior şi să asculte de îndemnurile Sinelui lor Suflet. Dorinţa corpului-ego reprezintă maestrul manipulator al acestui tărâm şi ea te îmboldeşte, în mod constant, să cauţi mai multă satisfacţie şi fericire prin intermediul senzaţiilor şi a mijloacelor exterioare de gratificaţie.
Atunci când pătrundeţi în sub-nivelele superioare ale celei de-a patra dimensiuni, începeţi să vă branşaţi la Potenţialul Puterii Interioare. Materia devine mai fluidă şi prin urmare devine mai uşor să materializaţi ceea ce vă doriţi. Din acest motiv este bine să învăţaţi să fiţi hotărâţi şi să vă concentraţi gândurile, cu o intenţie clară. O minte disciplinată îşi aşază şirul gândurilor în ordinea corespunzătoare. Este deosebit de important să înţelegeţi că gândurile împrăştiate sunt în detrimentul evoluţiei voastre. A trăi în momentul prezent – în momentul ACUM – reprezintă o componentă critică a atingerii Măiestriei de Sine. Pentru a străbate cu succes calea iluminării este necesar un efort mental. Treptat, o bună parte a amintirii evenimentelor trecute va începe să se estompeze, atunci când veţi ieşi din tărâmul creierului/minţii instinctuale şi veţi pătrunde pe tărâmul minţii superioare. Trăsăturile importante ale unui maestru al Sinelui sunt capacităţile sale de observare atentă şi de nevinovăţie în gândire, cuvânt şi faptă. Ca aspiranţi pe Cale, vi se vor revela adevăruri cosmice din ce în ce mai măreţe.

Oricum, ar trebui să fiţi conştienţi de faptul că principiile mai sărace ale înţelepciunii fără vârstă vor fi extinse în mod constant, pentru a încorpora regulile, legile şi adevărurile unice ale următorului nivel de existenţă, în cadrul ciclului fără sfârşit al înălţării în conştiinţă.

Este bine să păstraţi deschis canalul de comunicare dintre Suflet şi creier, prin intermediul minţii. Aceasta va determina un proces de reactivare lentă a Glandei pineale şi o deschidere a portalului către Mintea Sacră, care este localizat în zona din spate a creierului, aproape de creştetul capului.
Mintea Sacră rezonează cu sub-nivelele superioare ale celei de-a patra dimensiuni, ca şi cu toate nivelele penta şi hexa dimensionale şi cu o mică parte din frecvenţele/datele celei de-a şaptea dimensiuni, care sunt rezervate pentru o utilizare viitoare, atunci când veţi dobândi capacitatea de a parcurge cele mai înalte nivele posibile pentru omenire, în această experienţă Sub-Universală. Oricum, este bine să vă creşteţi treptat tiparele vibraţionale, pentru a vă putea branşa la acest depozit de inteligenţă cosmică.
Mintea Sacră şi Inima Sacră... sunt alcătuite din Lumină eterică, diafană, care nu poate fi detectată cu mijloace ştiinţifice. În orice caz, ele sunt mai reale decât orice parte a corpului vostru fizic. Odată ce vă restabiliţi conexiunea dintre Mintea Sacră, Inima Sacră şi Celula Nucleu Dumnezeiască de Diamant, va exista un flux continuu de Particule Adamantine şi de informaţii pertinente şi avansate, venite de la Atomii Seminţe de Memorie şi de la Supra Suflet / Sinele vostru Superior. Din acest motiv este atât de important să vă reconectaţi la Triada Conştiinţei Dumnezeieşti: Mintea Sacră, Inima Sacră şi toate faţetele Celulei voastre Nucleu Dumnezeieşti de Diamant.

Pe măsură ce treceţi în tiparele vibraţionale ale celei de-a cincea dimensiuni, celulele voastre, corpul eteric şi câmpul auric vor începe un proces accelerat de purificare. Liniştea începe pe nivelul cel mai de jos al celei de-a cincea dimensiuni şi sporeşte exponenţial. Dobândirea puterii şi a înţelepciunii dumnezeieşti vă cere să treceţi dincolo de tiparele masive de credinţă ale conştiinţei colective a omenirii, în direcţia acordării la conştiinţa voastră cosmică, prin intermediul multiplelor faţete ale Sinelui Superior. Este nevoie de stabilitate emoţională şi de un efort mental pentru a putea străbate cu succes, calea iluminării. Există o lege a ECHILIBRULUI, care se aplică de la cea de-a cincea dimensiune în sus.

Pe scurt, a şasea dimensiune este o dimensiune a nemuririi şi a unei conştiinţe a Sufletului foarte extinse, dobândită pe măsură ce vă reconectaţi cu nivelele superioare ale potenţialului Sufletului vostru din acest Sub-univers.
Dimensiunea a şaptea reprezintă hotarul evolutiv final al omenirii, în experienţa acestui Sub-Univers.
Primul sub-nivel (cu frecvenţa cea mai scăzută) al celei de-a opta dimensiuni este PORTALUL INFINITULUI, la care vă veţi putea branşa, atunci când căpătaţi abilitatea de a integra din ce în ce mai multe dintre frecvenţele înalte. Atunci când dobândiţi capacitatea de a accesa fiecare nivel de frecvenţă superioară, în care cantităţi minuscule de Lumină Dumnezeiască încep să curgă în coloana voastră personală de Lumină, se declanşează un efect de prelingere şi astfel îi adăugaţi câmpului vostru auric Lumină, şi vitalitatea Cântecului Sufletului vostru. 


ŢineŢi minte, curajoŞii mei, cĂ trĂiŢi În mijlocul eternitĂŢii!
Aceste mesaje de înţelepciune pe care vi le aducem nu stabilesc reguli pentru crearea unei noi dogme. Intenţia noastră este să vă înflăcărăm inimile cu iubire şi să vă lăsăm să vedeţi o frântură din viitorul glorios care se aşterne în faţa voastră.
Vă voi îndruma, conduce, inspira şi proteja şi radiez iubirea eternă a Tatălui/Mamei Dumnezeu asupra fiecăruia dintre voi.

SUNT Arhanghelul Mihail.

Transmis prin Ronna Herman * 
Dragi prieteni, pe măsură ce intrăm în energiile dinamice ale anului 2012, este mai mult decât oricând important să rămânem centraţi în Inima noastră Sacră şi concentraţi asupra binelui superior al tuturor. Ni se oferă o ocazie magnifică de a ne revendica măiestria personală şi de a ajuta la crearea unei lumi a iubirii, a păcii, armoniei şi abundenţei pentru toţi.
Mă simt atât de binecuvântată că am fost aleasă să vă aduc aceste învăţături incredibile de înţelepciune, din partea preaiubitului Arhanghel Mihail.
Aş vrea să fiu alături de fiecare dintre voi, în persoană – şi, de fapt, chiar voi fi întotdeauna în locul nostru special din Piramida Mondială Server.
Vă mulţumesc pentru toate donaţiile generoase şi pentru gândurile pline de iubire pe care mi le-aţi transmis în anul care a trecut.
Fie ca 2012 să fie anul în care visele noastre şi viziunea minunată a viitorului să se împlinească.
Iubire eternă şi binecuvântări, iubiţilor.
Sora voastră de Suflet, Ronna

Recunoştinţă, Editurii FOR YOU:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu