Pace şi Lumină, Iertare şi Iubire!

„Iisus doreşte de la toţi credincioşii lumii o linişte de adâncime: liniştea credinţei în Dumnezeu. Aceasta ar da de înţeles că în jurul unui om liniştit (din cauza rădăcinilor lui în cer) se face linişte pe pământ.”„Convertirea talentelor este un mare talent. Înzestrările lui Dumnezeu nu sunt date ca simple ornamente de care să ne bucurăm numai noi.” „Iertând, ştergi ce ierţi. Ce ierţi la altul, ţie ţi se şterge. Judecata aceasta te scoate de sub judecată.” Părintele Arsenie Boca


luni, 16 ianuarie 2012

Trăieşte din INIMĂ!


Think With Your Heart!

sau... altfel spus...

Trăieşte din Inimă!

 

De Lauren C. Gorgo (îi mulţumim Anei Nicolai)
Postat de 
Lauren (online),

marţi, 10 ianuarie 2012

„Am vrea să vă spunem mai întâi un sincer bun venit şi să vă felicităm! Suntem prietenii voştri de Acasă, dar suntem mai aproape ca niciodată, în vibraţia gândului şi vă întâmpinăm cu bucurie, la sosirea în punctul vostru de destinaţie, 2012. În faţa voastră au loc foarte multe schimbări profunde şi încântătoare.” 
 Consiliul Suprem Pleiadian
IUBIREA ia CONDUCEREA
Aşadar, în sfârşit, am reuşit să ajungem la Pământul Făgăduinţei! Desigur că nu avem de fapt o idee fermă despre ce ar putea totuşi însemna acest lucru… mai ales pentru că va trebui să îl creăm… Însă, ideea este că, împreună, am reuşit să ajungem în ceea ce se va dovedi a fi anul cel mai fundamental din istoria omenirii. Pentru aceia dintre voi care lucraţi în mod conştient să vă IUBIŢI din nou împreună, în mod specific şi intens, încă din 1999… când roţile au început să se desprindă… voi sunteţi instructorii, ghizii, deschizătorii de drumuri şi constructorii de punţi ai noii omeniri. Pentru acest grup, 2012 promite să fie un an uimitor, într-un mod extraordinar: IUBIREA este, în sfârşit, la loc de frunte şi prezentă pentru a vă susţine din plin.
Aptitudinea şi libertatea de a CONDUCE cu IUBIRE este apogeul… Ţinta finală şi cea pentru care am lucrat atât de neobosit. Să ieşim, în cele din urmă, din capul nostru şi să pătrundem total în inima noastră – pentru asta ne-am înrolat, ne-am sacrificat, ne-am înfruntat fiecare demon interior. IUBIREA a fost dintotdeauna obiectivul. Fiecare boare de adevăr pe care am inspirat-o din toată inima a fost pentru a stârni scânteia Divină (Dumnezeu), pentru a aprinde flacăra sacră întreită din spaţiul inimii noastre, astfel ca toate alegerile/intenţiile noastre să provină din IUBIRE... Aceasta este libertatea pe care am câştigat-o, iar Lumina în care sălăşluim acum va lumina în mod eficient, fiecare colţ întunecat al lumii.

Din cap, în INIMĂ
„Ieşim în faţă, pe o rază de IUBIRE – o rază cu care veţi deveni foarte familiarizaţi în acest an – şi dorim să le oferim o îmbrăţişare plină de iubire, tuturor celor aflaţi la cârma noii omeniri.”
Consiliul Suprem Pleiadian
Faptul de a conduce cu IUBIRE va schimba atât de multe în viaţa noastră, încât, la sfârşitul lui 2012, este posibil ca trecutul nostru să fie de nerecunoscut.  Păşim în fluxul universal, iar mulţi simt deja rapiditatea cu care se produce acum sincronicitatea/atracţia…, iar acesta este doar vârful aisbergului.
Accelerarea ce decurge din eliberarea noastră de timpul liniar înseamnă că intervalul de „timp” dintre gândire şi simţire nu mai există deloc – sau prea putin… ceea ce înseamnă şi că intervalul de timp dintre ceea ce simţim şi ceea ce atragem este instantaneu. Acest lucru e în egală măsură eliberator şi uimitor, în funcţie de volumul de muncă de purificarea pe care am făcut-o, însă un lucru este sigur… În acest an vom şti, fără nici o urmă de îndoială, locul din viaţa noastră în care încă mai e necesară IUBIRE.
Mesajul principal al CSP pentru 2012 este că nu ne mai putem bizui doar pe procesarea mentală, ca să ne susţină.  Există un ACUM (IUBIRE) nou şi dinamic – pe care toţi… indiferent că o fac conştient sau nu… – îl vor cunoaşte şi respecta.

„Acelora care contribuie la dezvoltarea şi evoluţia colectivă a planetei, vă spunem acest lucru… A venit vremea voastră. Există o nouă energie, o energie ce este consolidată doar de intenţiile bazate pe iubire. Cei din linia întâi, cei care au fost sârguincioşi şi fermi în întruparea IUBIRII, se află acum în situaţia de a revendica administrarea planetei. Forţele răului nu vor mai fi sprijinite, pentru că noua constituţie a Pământului este IUBIREA.”
Consiliul Suprem Pleiadian
De aceea, este esenţial ACUM să Gândiţi cu Inima Voastră, deoarece numai inima voastră conţine inteligenţa de a funcţiona optim în prezent… cu viteza, precizia şi frecvenţa necesară pentru a lucra în 5D, pe Noul Pământ.
Aptitudinile noastre mentale sunt acum total guvernate de inteligenţa inimii, ceea ce înseamnă că vom fi capabili de mult mai puţine lucruri, dacă încercăm să ne folosim doar mintea, fără inspiraţia dorinţei inimii noastre. Orice acţiune, tot ce gândim şi facem trebuie să izvorască din IUBIRE, pentru a fi susţinute total de energiile prezente. A gândi acum cu creierul nostru este similar cu a trage cu gloanţe oarbe, în timp ce a gândi cu inima noastră va semăna cu stelele căzătoare.
Atunci când ne armonizăm în fluxul vieţii, din ceea ce simţim just, din ceea ce ne cheamă, din ceea ce este sau vrea să fie, vom fi susţinuti de cosmos, ca să ducem la bun sfârşit şi fără efort o multitudine de activităţi, cu claritate şi într-o perioadă foarte scurtă de „timp”. 
În mod similar, atunci când ne împotrivim fluxului şi încercăm să ne impunem voinţa, împotriva voinţei Divine… cum ar fi, de exemplu, cu un „termen limită”… vom zădărnici magia, creând suferinţă inutilă. Această dinamică explică de ce atât de mulţi din jurul nostru vor ajunge să se prăbuşească în acest an, pentru că majoritatea lumii este guvernată de CAPUL creierului (sau creierul SEF. N.tr.)… care e separat, lipsit de IUBIRE, Spirit, Unime.
Dar, pentru aceia dintre noi care gândesc într-adevăr cu inima lor, şi-şi lasă sentimentele să le anime imaginaţia şi să le alimenteze orice alegere, miracole pot fi înfăptuite. Asta este ceea ce ne va demonstra 2012.

ABUNDENŢA  ABUNDĂ

„Orice persoană care întrupează iubirea, care propune soluţii bazate pe iubire pentru planetă şi pentru toate fiinţele de pe ea, va cunoaşte un succes extraordinar… succes în ceea ce priveşte împlinirea, libertatea, bucuria, abundenţa şi binecuvântările radiante şi din abundenţă.”
Consiliul Suprem Pleiadian
Acesta este anul în care toate soluţiile propuse pentru aducerea sistemelor noastre planetare la nivelul următor vor primi un extraordinar sprijin cosmic, iar tututor celor care au susţinut viziunile viitorului şi care au păstrat amintirile originare de Acasă, li se va oferi fluxul divin al graţiei continue, pentru a materializa acele viziuni ale IUBIRII. În acest an, începem să ne trăim scopul (cu voce tare) şi să facem să se manifeste, în sfârşit, creaţiile pe care le-am prevăzut, de o perioadă de timp ce pare a fi dintotdeauna.

„Vă spunem acest lucru nu ca să insinuăm că, dacă nu au aceste viziuni, cei care citesc aceste rânduri nu vor avea sprijinul Universului, ci doar că acele structuri care trebuie să fie implementate vor primi, cu mare rapiditate, forţele de materializare, datorită dorinţei colective covârşitoare.” 
Consiliul Suprem Pleiadian
Ne adunăm în uniuni sacre şi rezonante de grup, ce ne vor ajuta să ne împlinim pasiunile, scopul şi potenţialul nostru cel mai înalt şi, împreună, ne vom uni ca un colectiv de suflete, ca să ne susţinem şi să ne întărim viziunile, pentru a crea, a construi şi a menţine structurile Noului Pământ, pentru etapa a II-a din procesul de înălţare… o etapă care, probabil, va avea nevoie de mulţi ani pentru a fi dusă la bun sfârşit.
Vom continua să existăm între lumi (3D şi 5D), pentru câtva timp, folosind 4D ca pe o punte între cele două dimensiuni, aşa că pleiadienii ne fac cunoscută necesitatea de a avea mai mult discernământ în privinţa energiei şi oportunităţilor noastre, ca să ne menţinem un simţ al echilibrului, pe durata unei perioade posibil stresante de pe planetă, în special pentru acei făuritori de poduri (4D) care lucrează cu o parte mai mare din masele de oameni şi cu acei oameni care mai au de ales IUBIREA.

(O notă specială pentru vindecători: CSP menţionează că persoanele care fac o muncă de vindecare ar fi bine să fie foarte vigilente acum în privinţa păstrării graniţelor… „Acelora dintre voi care joacă un rol activ în slujba vindecării, vă spunem următoarele: rămâneţi fermi cu privire la cui îi acordaţi energia voastră. Vor exista forţe ostile crescânde, ce vor încerca să pătrundă în planul terestru, iar vindecătorii vor reprezenta o ţintă uşoară, din cauza firii lor generoase. Discernământul şi conştiinţa vă vor fi de folos.”)

12 şi 13

Pleiadienii ne spun că numerele 12 şi 13 au o semnificaţie vibraţională extraordinară, care va fi foarte larg răspândită în acest an… Ei menţionează încheierea iniţierii noastre de 12 ani / muncă de discipoli (gândiţi-vă la cei 12 apostoli, cei 12 fii ai lui Iacov, cele 12 Triburi etc.) care a început în mod activ în 1999 (potrivit mayaşilor, începutul valului al 8-lea, adică Ciclul Galactic). Suntem acum în al 13-lea an al transformării noastre (ciclurile mayaşe se mişcă în rotaţii de câte 13 ani), a cărui rezonanţă încheie/începe un ciclu întreg al experienţei umane. Ne-am activat totodată ADN-ul nostru cu 12 catene / corpurile planului dimensiunii a 12-a, fapt ce marchează adevăratul început al conştiinţei Christice pe planetă.
O altă informaţie interesantă, pe care am cules-o recent de la CSP, este că aceia care au încheiat reconectarea tiparului lor din 12D trec în acest an prin activarea celei de-a 13-a catene din ADN, pe care CSP o numesc „catena IUBIRII” (voi vorbi mai pe larg despre acest lucru, într-un program viitor, pe care îl voi anunţa online, în curând).
În mod evident, tiparele corpului nostru din 12D au fost activate la recenta poartă stelară din 12:12, iar catena a 13-a… pe care eu o înţeleg ca pe un înveliş ce le acoperă pe cele 12… a fost activată la Solstiţiu şi va continua să reverbereze prin noi, până la Solstiţiul din decembrie 2012. CSP spune că momentul Solstiţiului este cel care a declanşat activarea şi tranziţia de la starea de discipol la starea de maestru, a celor aflaţi în prima linie.

În mod fascinant, cei din lumea nevăzută mai împărtăşesc faptul că Iisus Christos (conştiinţa Christică) a fost cel de-al 13-lea apostol… şi, de bună seamă, există şi al 13-lea semn zodiacal, recent descoperit, Ophiuchus, (pe care bineînţeles că eu îl pronunţ esofag) ce pluteşte prin spaţiu.
Vă mai aduceţi aminte despre ceea ce ne-a împărtăşit Britt Martin, de la CosmicPath.com, despre  noua Astrologie Cosmică®, în buletinul informativ despre energii, din 6.10.2011?
„Maniera în care înţelegem noi Astrologia Cosmică® este aceea că persoana se află în centrul astrogramei, iar fiecare semn zodiacal reprezintă un aspect al conştiinţei din cadrul propriului câmp energetic – zodiacul se află realmente în interiorul nostru, fiind proiectat în afară, ca o hologramă. Noi suntem al 13-lea element. Imaginaţi-vă un corp ce se află în centrul unei hărţi natale sau ceasul cosmic (din Astrologia Cosmică) şi că acele cuspide sunt asemenea spiţelor roţii, care ne conectează cu semnele.”
Începe să devină distractiv. 

555
CSP îmi arată, de asemenea, că, pe lângă energiile de fond 12 şi 13, din acest an, o mare parte din atenţia noastră se va concentra pe triplii de 5:
- 2012 este (în numerologie) un an de vibraţie 5 (2+0+1+2 = 5);
- 2012 este anul în care folosim energiile Dimensiunii a 5-a;
- 2012 este anul în care ne deschidem/activăm/stăpânim total chakra a 5-a (gâtul).
CINCI este un număr important… în care este vorba despre transformare, libertate, schimbare, exprimare sinceră, comunicare. Având o cale a vieţii cu vibraţia 5, sunt foarte obişnuită cu această energie, astfel că ştiu cu certitudine un lucru… Acest an NU va fi un an plictisitor… ne putem aştepta la un şir de evenimente destul de ample şi chiar neaşteptate.
În 5D, energia combinată şi purificată a inimii şi gâtului se referă la aptitudinea noastră de a ne exprima adevărul, folosind Vocea IUBIRII, aşa că acesta va fi un an important, în care să trăim în mod autentic, cu integritate, concomitent cu cultivarea unei aptitudini noi şi fără precedent de a ne exprima. Cei care se află în rezonanţa inimii pure vor fi fără îndoială chemaţi în faţă, ca să-şi rostească adevărul în faţa lumii exterioare… De fapt, s-ar putea ca oameni din lumea întreagă să se simtă impulsionaţi să facă ceva care să sprijine vocea sufletului în acest an, aflându-se în mod clar în imposibilitatea de a mai sta retraşi sau de a rămâne „reduşi la tăcere”.
Atunci când vocea noastră este total aliniată cu adevărul esenţei noastre autentice, putem intra în energiile pentadimensionale şi putem reuşi să lăsăm în urmă gravitaţia densă şi grea din 3D, creaţia cauzală şi dualitatea.
Învăţărurile „new-age” din acest an vor deveni mai larg acceptate de gânditorii tradiţionalişti, astfel că aceia care lucrează în domeniul comunicării vor fi chemaţi să slujească în maniere noi şi/sau mai importante. Există mulţi oameni pregătiţi în acest domeniu şi gata să-şi asume roluri mai publice, iar aceştia, împreună cu cei din domeniul comunicării conştiente: scris/vorbit/mass-media/muzică/artă/activitate editorială etc., vor deveni, la nivel colectiv, „vocea” noii omeniri.
În ceea ce priveste acest grup, recompensele vor fi imense, pentru eforturile voastre bine intenţionate, însă cei din CSP spun că provocarea va fi să ne elevăm continuu, împreună cu forţele binevoitoare ale cosmosului, ca să evităm orice reacţii de frică colectivă. Se pare că aceasta va fi un fel de acţiune grandioasă, însă o acţiune despre care ei spun că, sub comanda IUBIRII, va părea uşoară.

„Pentru cei care se află în linia întâi a slujirii omenirii – prin cuvântari/scrieri sau prin orice formă de comunicare – acum este momentul să intraţi în contact cu un număr mai mare de oameni. Pe măsură ce vă croiţi calea spre mai multe grupări din societate, veţi observa că darurile, talentele şi serviciile voastre vor fi tot mai solicitate de oameni, întrucât ei devin mai receptivi şi mai dornici să adopte noi mentalităţi şi ideologii. Vă sugerăm să vă îmbogăţiţi conţinutul fiecărui mesaj, cu rezonanţa IUBIRII universale, pentru a elimina frica excesivă, iar sfera largă de influenţă a muncii voastre va crea o undă de transcendenţă, ce va influenţa întregul Pământ şi întreaga omenire, într-un mod benefic şi înălţător.”
Consiliul Suprem Pleiadian
 (NOTĂ: La nivel fizic, e posibil ca toată această energie a lui 5 să însemne unele purificări ale chakrei a 5-a (gât/urechi/tiroidă/etc.), aşa că orice îngrijire suplimentară a ei va fi foarte utilă în sprijinirea exprimării fizice a oricărei reprimări emoţionale rămase.)

Prăpastia
De acum şi până la Luna Nouă din 23 ianuarie, suntem într-un fel de stare de aşteptare. Ne este oferit câtva timp, ca să terminăm lucruri nefinalizate din 2011, să ne pregătim pentru noua noastră realitate, să ne adunăm gândurile şi să reflectăm la (alegem) ce anume va însemna acest an pentru noi, în plan individual… Pentru că, în mod cert, el va fi diferit pentru fiecare în parte. Ne clătinăm pe muchia vârfului… putem simţi că etapa de iniţiere se apropie de final şi ştim că urcuşul din timpul uceniciei noastre ne-a adus la înălţimi nemaiîntâlnite, de unde putem vedea mult mai multe lucruri decât am văzut vreodată până acum.
Vocile trecutului ar putea să încerce încă să ne ademenească în vârtejul emoţional însă, în cea mai mare parte, ele sunt doar teste care să ne arate că ne-am maturizat atât de mult, încât realităţile bazate pe frică şi-au pierdut sprijinul egoului. Ne controlăm gândurile mai bine ca oricând, iar acest lucru ne va fi cu siguranţă de folos, în acest an.
În multe privinţe, suntem din nou asemenea renumitului Nebun (din cărţile de tarot), stând în picioare pe marginea prăpastiei necunoscutului, simţind freamătul unei noi călătorii, dar având, de data aceasta, toată înţelepciunea acumulată din înfruntarea fricilor noastre, din lunga şi solitara noastră călătorie prin tărâmul umbrei noastre şi înapoi. Pentru încă câteva momente preţioase, avem oportunitatea de a privi cu atenţie în jur… sub noi, ca să vedem şi să evaluăm cât de sus am urcat… în faţa noastră, ca să aruncăm o ultimă privire asupra peisajului posibilităţilor noastre din viitor, pe măsură ce ne pregătim să ne aventurăm înapoi, jos în sat… şi spre lumea din exterior, ca să (îndrăznesc să spun) devenim din nou o parte din civilizaţia noastră (chiar dacă într-o manieră absolut inedită).

Singurul nostru rol din Prezent este SĂ FIM IUBIRE.
Să aducem IUBIRE în tot ceea ce facem şi tuturor celor pe care îi întâlnim. Să ne trăim viaţa atât de plenar în IUBIRE, încât entuziasmul să se răspândească asemenea ardorii molipsitoare a pasiunii. Imaginaţi-vă contrastul dintre a trăi o viaţă plină de inspiraţie şi haosul plus fricile unei lumi ce se destramă… un lucru e sigur: este clar că acum vom fi remarcaţi.
„De acum şi până în mileniul următor, IUBIREA va restructura totul, ca forţă predominantă de pe planetă. Fiecare dintre voi va ajunge să-şi cunoască scopul adevărat pentru care se află aici, originea sufletească a liniei sale genetice, contribuţia sa la procesul de înălţare, întreaga sferă de acţiune şi capacitatea îndrumării şi concentrării voastre personale, ca urmare a IUBIRII. Vă aliniaţi cu ritmul cosmic, ce pulsează în ritm cu Pământul, iar din această armonizare apare adevăratul sens al încarnării omului.”
Consiliul Suprem PleiadianUn rezumat
„2012 va aduce o înţelegere mai clară, mai amplă despre cum lucrează Universul, iar voi veţi crea în mod adecvat. Sunt foarte multe de învăţat, cu toate că ştiţi deja totul despre asta!“
Consiliul Suprem Pleiadian
Pe măsură ce intrăm în acest an decisiv de transformare, vom observa multe descoperiri noi cu privire la noi înşine şi la capacităţile noastre ca oameni noi. Deşi aceste capacităţi sunt vaste şi de neînţeles pentru mulţi, în acest moment, fiinţele stelare ne asigură că, pe măsură ce ne unim cu forţele Universului, vom reuşi să înţelegem că realmente nu există limite şi că IUBIREA deschide toate uşile spre toate posibilităţile.
Încă ne mai aflăm în procesul de a aduce la Lumină aspectele cele mai dense ale sinelui nostru (emoţional/fizic) şi încă ne stabilim poziţia şi ne pregătim fundaţiile în Noul Pământ… Şi, pe baza a ceea ce mi se arată, aceasta va fi prioritatea noastră principală, în special în prima jumătate a anului 2012.  După cum înţeleg eu, aceasta este perioada acordată/susţinută de cosmos, pentru a ne transforma lumea exterioară, pentru ca ea să reflecte splendoarea lumii noastre interioare.

Acesta este ceea ce eu aş numi anul transformării dovedite prin fapte. Nu sunt convinsă că totul se va manifesta prin curcubee şi fluturi, însă chiar am senzaţia că, în cele din urmă, vom ajunge să vedem/ simţim/atingem rezultatele câtorva intenţii îndelung menţinute. În acest an, diferenţa este că schimbările pe care le dorim acum au susţinerea energetică/cerească de a se materializa în planul terestru… fiind pline de multe oportunităţi, miracole şi binecuvântari. În timp ce mulţi din jurul nostru vor fi adânc cufundaţi în etapa de destrămare, noi ne vom crea visele în plan fizic şi ne vom implica în funcţiile noastre autorizate, de noi custozi/păzitori ai Pământului. Şi, ca urmare a acestui lucru, totul se va schimba în viaţa noastră.
Fără îndoială că ne aflăm încă în procesul de întrupare, iar celulele noastre încă mai au de făcut un pic de actualizare, însă, potrivit CSP, reajustarea necesară pentru a face parte din noile energii este încheiată.
În structura biologică a noului om, inima funcţionează (literalmente) ca şi creierul central sau inteligenţa centrală, jucând un rol vital în decodificarea energiei, în procesarea multidimensională şi chiar în comunicarea interdimensională. Având inima la loc de frunte, deţinem controlul total asupra direcţiei vieţii noastre, iar învăţarea modului de gestionare a acestei noi inteligenţe şi biologii va deveni o sarcină considerabilă în 2012.

„Sistemul de operare al noului om devine centrul de comandă pentru evoluţia omenirii. Vrem să spunem prin asta că sistemul bio-energetic al noului om este proiectat să lucreze doar după susţinerea iubirii universale, rezonanţa inimii superioare şi forţa vitală care o animă. Acest curent al IUBIRII (forţa vitală universală) circulă prin inima noului om, oferindu-le prototipurilor noului om, aptitudinea de a servi ca rezonatoare vii de frecvenţe armonioase, apte, prin urmare, să trăiască vieţi armonioase.”
Consiliul Suprem Pleiadian
Îmi imaginez că, asemenea majorităţii lucrurilor, toate aceste schimbări vor avea loc succesiv, însă, având în vedere viteza şi forţa cu care este posibilă ACUM materializarea, probabil că nu va fi mult de aşteptat acest lucru. Însă, potrivit CSP, cel mai devreme moment în care ne putem aştepta la orice fel de progres vizibil – în special în ce priveşte transfigurarea noastră (biologică) – va fi în jurul Echinocţiului. Mai avem de făcut ajustări necesare, în timp ce rezolvăm toate problemele, iar asta înseamnă din nou acea supărătoare… dar necesară…  energie de oprire/pornire, în care începem să înaintăm într-un ritm antrenant, iar apoi, brusc şi din senin, fundamentul se prăbuşeşte. Acest proces de realiniere va continua – însă într-un ritm mai rapid – până când fiecare nivel al fiinţei noastre va fi complet aliniat cu noul şi cu adevărul.

Cerc complet
Este atât de greu de înţeles, dar, totuşi, atât de emoţionant... să spun că… în mod oficial, acesta este cel din urmă şi ultimul meu buletin informativ despre energii.
Acum şapte ani, când a început această călătorie telepatică a mea, pur şi simplu habar NU am avut la ce mă puteam aştepta. (Ăsta a fost şi un lucru bun.) Spiritul m-a chemat, eu am răspuns, iar viaţa mea nu a mai fost niciodată la fel. Dacă aş fi ştiut dinainte grozăviile, nu sunt atât de sigură că aş fi făcut călătoria cu voi toţi, astfel că cea mai mare parte din recunoştinţa mea faţă de proces constă în binecuvântarea de a-mi putea vedea doar un singur pas făcut în faţă, în orice moment...
Vă spun cu toată sinceritatea că nu mi-a rămas nimic de relatat despre sosirea noastră Aici. Totul a fost spus şi, în mod oficial, nu mai am cuvinte (acel râset a fost mai ales pentru dragii mei… de parcă vreunul dintre ei ar citi aceste rânduri). Primul nivel al sarcinii mele galactice a fost să mă străduiesc să ajungem cu toţii să Gândim cu Inima Noastră (inclusiv eu), iar ACUM, că suntem AICI... sunt… şomeră?
Serios vorbind, contractul sufletului meu, pentru prima etapă a procesului de înălţare, s-a încheiat… contract al cărui fişă a postului chiar nu am ştiut-o, decât atunci când era aproape de încheiere… şi, în mod oficial, sunt un agent LIBER.
Ce voi face Acum? Păi, mai întâi o să sar în necunoscut, împreună cu voi toţi… fie rugându-mă ca aripile să-mi funcţioneze…, fie sperând că trusa de scule a noului om să fie dotată cu o paraşută. Oricum ar fi, schimbări MARI sunt în desfăşurare pentru Think With Your Heart!

Adevărul este că am o oarecare imagine despre care nu ştiu ce se va întâmpla mai departe dar, la fel ca toată lumea, trebuie să o creez, aşa că îmi va trebui ceva timp ca să stabilesc afacerea şi să re-apar pentru etapa a II-a… care, din câte pot spune acum, va fi foarte diferită. Munca mea cu pleiadienii va continua în 2012, dar într-un format şi context diferit. Informaţiile sunt deja diferite… mai puţin despre ce va fi şi mai mult despre Ceea Ce Este… Iar multe dintre ele par să se refere la înţelegerea modului în care lucrurile funcţionează în prezent… care, spre surprinderea mea, nu se petrec toate foarte natural. Cu alte cuvinte, sunt multe de învăţat despre mecanismele acestei noi lumi, deoarece aproape totul se schimbă, inclusiv participarea noastră la ea.
Aşadar, deocamdată voi spune: 1) Chiar nu plec nicăieri… Aceasta este doar o schimbare minuţioasă de costum… şi 2) Acum, când, în sfârşit, „Gândim cu Inima Noastră”, în mod oficial, talentele mele devin inutile...
În final, dar cel mai important…VĂ MULŢUMESC! 
Pur şi simplu nu pot exprima prin cuvinte cantitatea de recunoştinţă care îmi umple inima, atunci când mă gândesc la toată IUBIREA şi sprijinul necondiţionat pe care această comunitate mi le-a dăruit de-a lungul anilor. Mi-aţi dăruit nu doar posibilitatea de a avea hrană pe masă, în timpul unor perioade absolut cumplite, de finanţe modeste, însă datorită vouă, familia mea de suflet, am continuat să găsesc curajul de a crede în mine însămi şi de a persevera până la capăt. Sincer vorbind, a fost o experienţă neobişnuită să fiu (un fel de) instructor şi elev în acelaşi timp, iar uneori a fost pur şi simplu înspăimântător… dar, în cadrul procesului, am învăţat atât de multe despre mine însămi (cu toate defectele) şi aptitudinile mele, încât a meritat cu prisosinţă riscul oricăror eforturi colective bruşte şi stânjenitoare de creştere. Din perspectiva mea, în orice caz aşa a fost.
Înainte să fiu tentată să transform acest articol deja epic, într-un discurs neruşinat de la decernarea Oscar-ului, doresc să valorific această oportunitate, ca să vă mulţumesc pentru că sunteţi frumoşi, în atât de multe privinţe… în principal pentru că aveţi curajul, angajamentul şi tăria sufletească de a vă radia lumina (inima)… de a ieşi în faţă pentru Sinele vostru (Divin) şi pentru lume, dar şi pentru că aţi avut grijă de mine, în timpul unor perioade cu adevărat întunecate – şi pentru că i-aţi permis călătoriei mele să se desfăşoare în prezenţa voastră.
Şi, cu toate că această parte a călătoriei mele se încheie aici, ea este într-adevăr doar începutul a ceva cu mult mai emoţionant… pentru noi toţi, (care, în acest moment, ar putea foarte bine însemna o zi fără un pui de somn). Mai mult decât orice, sper sincer că fiecare dintre voi mi se va alătura în Noul Pământ, pentru etapa a II-a a procesului de înălţare… co-crearea noii noastre lumi!
„În 2012, veţi afla ce înseamnă să fiţi un maestru întrupat al Luminii. Iar voi veţi fi ghizii, deschizătorii de drumuri calificaţi. Sunt foarte multe de descoperit în această fază următoare a înălţării şi suntem încântaţi că aţi readus în memoria voastră, Tot Ceea ce Este. Vă spunem Acum bun rămas, dar aşteptăm cu nerăbdare să lucrăm mai îndeaproape cu voi, în zilele, săptămânile şi lunile ce urmează, din acest an al schimbării în bine… Anul în care IUBIREA a cucerit INIMA omenirii!“ 
Consiliul Suprem Pleiadian

Un 2012 fericit!
Spre noi începuturi…
Sursa: Editura For You:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu