Pace şi Lumină, Iertare şi Iubire!

„Iisus doreşte de la toţi credincioşii lumii o linişte de adâncime: liniştea credinţei în Dumnezeu. Aceasta ar da de înţeles că în jurul unui om liniştit (din cauza rădăcinilor lui în cer) se face linişte pe pământ.”„Convertirea talentelor este un mare talent. Înzestrările lui Dumnezeu nu sunt date ca simple ornamente de care să ne bucurăm numai noi.” „Iertând, ştergi ce ierţi. Ce ierţi la altul, ţie ţi se şterge. Judecata aceasta te scoate de sub judecată.” Părintele Arsenie Boca


joi, 26 ianuarie 2012

SaLuSa - MESAJ 23 ianuarie 2012SaLuSa ianuarie 23 – 2012
Observaţiile noastre sunt că voi vă descurcaţi atât de bine în a aduce Lumina pe Pământ, încât ea continuă să crească exponenţial şi vă poartă rapid spre Ascensiune.
Deci, vă aflaţi pe calea spre o mare victorie..., voi aveţi o intenţie şi o voinţă puternice pentru a face aceasta. Până la urmă, ca şi Lucrători întru Lumină, acesta a fost motivul pentru care aţi venit pe Pământ într-o perioadă atât de importantă, ştiind prea bine care era sarcina voastră şi (având, n.t.) încredere în abilitatea voastră de a o duce la împlinire. După cum puteţi vedea, există două mari şcoli (modalităţi, n.t.) de a gândi pe care oamenii le urmează. Una presupune că viaţa va continua ca de obicei şi cumva ea va trece peste problemele actuale; iar cealaltă vede o schimbare majoră şi restaurarea drepturilor oamenilor. Amândouă, în linii mari, îşi vor continua propria cale, determinând pe care dintre ele vor călca atunci când acest ciclu se va încheia. Realitatea rămâne aceeaşi şi anume că voi cu toţii vă creaţi propria voastră realitate, folosindu-vă liberul arbitru ca un drept dat de Dumnezeu, pentru a vă determina propriul viitor.
Cei care s-au trezit vor dori în mod firesc să anunţe în lume adevărul pe care l-au descoperit, iar noi încurajăm distribuţia acestui tip de informaţii. Totuşi, nu e bine să se forţeze lucrurile, deoarece, în final, e bine să li se permită semenilor să îşi ia propriile decizii, fără să se simtă presaţi în a trebui să accepte. Cei ai Luminii realizează că fiecare suflet îşi urmează propriile sale impulsuri şi că nu există două suflete care să se afle în acelaşi punct al evoluţiei lor. Este, prin urmare, cu mult mai bine ca adevărul să fie descoperit prin experienţă proprie, ceea ce creează o impresie mai de durată. Prin toate mijloacele, sădiţi seminţele adevărului, iar într-o zi ele vor creşte şi vor deveni florile înţelegerii.

În mod firesc, într-o scurtă perioadă de timp va veni o avalanşă de informaţii şi sfaturi pentru Ascensiune, iar pentru cei care sunt deschişi faţă de adevăr, aceasta le va oferi oportunitatea să facă un pas cuantic înainte. Totul ţine de faptul că oamenii sunt sau nu pregătiţi să vadă dincolo de propriile credinţe, devenind astfel parte dintr-o nouă paradigmă. Dacă nu, atunci nu este nici o problemă, ei vor fi capabili să rămână pe propria lor cale, continuând să experimenteze în dimensiunile joase. Lucrurile nu pot fi mai corecte de atât, decât a vi se acorda posibilitatea de a vă afirma propriile voastre alegeri, ele fiind tratate ca ale oricărui alt suflet, cu o grijă iubitoare, acordându-vi-se tot ajutorul posibil. Nu există nimeni care să nu poată fi ajutat şi ajutorul este mereu pregătit spre a fi oferit, la cea mai mică indicaţie că există o cerere.
Diferite schimbări dorite merg mai departe împreună, iar noi vedem că este foarte posibil să se manifeste o serie rapidă de revelaţii, care vă vor duce mai departe foarte repede. Ele vor fi senzaţionale pentru mulţi oameni şi vor cauza un şoc pentru cei nepregătiţi, însă, prin aliaţii noştri, noi ne vom asigura că necesitatea pentru ele este înţeleasă. Odată ce avantajele sunt anunţate, acestea vor duce la un mare sprijin, iar o nerăbdare în inimile multor oameni de a avea un rol activ în ele. Vor exista oportunităţi de a participa, iar noi cu siguranţă vom avea nevoie de voi toţi, care sunteţi pregătiţi să vă jucaţi rolul vostru alături de noi. Munca în comunitate va fi necesară pentru a transmite natura schimbărilor şi cum pot fi ele implementate cu cât mai puţine inconveniente. Fiţi siguri că vă cunoaştem pe voi toţi şi ştim care sunt talentele voastre particulare, şi pentru ce aţi venit în această viaţă să faceţi.
  Noi vedem o mare Iubire şi Lumină expansionându-se peste Pământ, iar ele poartă energia care îi va ridica pe mulţi din întuneric. În ţările mai sărace ale lumii, mulţi şi-au pierdut speranţa, văzându-şi întregul lor calvar fiind în cea mai mare parte ignorat. Ei au nevoie de hrană şi ca nevoile lor de bază să fie asigurate, doar pentru ca ei să poată supravieţui în condiţiile în care îşi duc existenţa. A discuta despre Ascensiune are cu greu vreo semnificaţie pentru ei, iar credinţa lor în Dumnezeu şi în umanitate este la un nivel scăzut. Există oameni şi organizaţii cărora le pasă, însă sarcina este prea mare, fiind nevoie de o reuniune a acelor ţări care sunt îmbelşugate şi care îşi permit să acţioneze în această direcţie. Umanitatea, în viitor, nu poate să rămână nepăsătoare şi să permită unor astfel de condiţii să existe, trebuind să înţeleagă adevărul că Toţi suntem Unul (eng. All Are One, n.t.). Cu aceasta, noi ştim că mulţi dintre voi sunteţi foarte compasivi şi doriţi foarte mult să ajutaţi oamenii din ţările sărace din lume.
Vă veţi bucura să aflaţi că modalităţile de a înlătura foamea şi disperarea sunt gata de a fi implementate, însă pentru moment aceasta nu se poate petrece fără permisiunea celor care se află la putere. Există de asemenea şi motive karmice, care opresc intervenţia directă. Noi ştim că sunteţi uneori nedumeriţi de faptul că nu oferim ajutorul în aceste direcţii, dar vă rugăm să luaţi în considerare că nu putem realiza acţiuni care ar nega unui suflet posibilitatea de a experimenta ceea ce şi-a asumat în planul vieţii sale. Totul se va rezolva cu bine până la urmă, însă pentru moment aţi putea spune că mâinile noastre sunt parţial legate. Există desigur o dată divină după care noi vom merge mai departe, indiferent de orice altă situaţie. Noi suntem gata pentru toate posibilităţile, având planuri pregătite pentru toate scenariile.
Poate să fie chiar surprinzător pentru voi că Universul aşteaptă pentru civilizaţia micului vostru Pământ să îşi încheie ciclul în dualitate, pentru ca ei, la rândul lor, să ascensioneze. Aceasta este proporţia importanţei ca voi să progresaţi pentru viitorul altor vieţi/forme de viaţă, care, asemenea vouă, se află pe calea de întoarcere la Sursă. Inspiraţia lui Dumnezeu absoarbe totul înapoi, însă este decât prima etapă din multe cicluri care, în cele din urmă, vor încheia ‘întoarcerea voastră acasă’. În acelaşi timp, menţineţi-vă sarcina de a vedea această viaţă ca fiind una care poate să vă poarte prin Ascensiune. Trăiţi în concordanţă cu cea mai bună înţelegere a voastră a ceea ce înseamnă să fiţi Fiinţe ascensionate. Aceasta vă va purta prin zilele şi lunile care au rămas şi să fiţi siguri de succes. Nimic altceva nu contează cu adevărat şi va fi o experienţă foarte satisfăcătoare, care se va încheia cu un deznodământ vesel şi fericit.
Sunt SaLuSa din Sirius şi mă simt privilegiat să fiu unul dintre cei numiţi de către Federaţia Galactică pentru a interacţiona direct cu voi. Perspectiva de a mă afla printre cei care vor avea primul contact cu voi este chiar emoţionantă. Chiar şi pentru cineva care a avut atât de multe experienţe şi aventuri în Univers, este magnitudinea a ceea ce se petrece, Ascensiunea atât a sufletului cât şi a trupului face din aceasta o ocazie unică. Puteţi să fiţi liniştiţi în privinţa a ceea ce va fi, deoarece orice înălţare în vibraţiile mai înalte este ceva de dorit şi care merită şi este de aşteptat cu interes. Noi vom fi acolo pentru voi, iar Iubirea şi Lumina vă vor înconjura în călătoria voastră.
Îţi mulţumesc, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Traducere: Sorin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu