Pace şi Lumină, Iertare şi Iubire!

„Iisus doreşte de la toţi credincioşii lumii o linişte de adâncime: liniştea credinţei în Dumnezeu. Aceasta ar da de înţeles că în jurul unui om liniştit (din cauza rădăcinilor lui în cer) se face linişte pe pământ.”„Convertirea talentelor este un mare talent. Înzestrările lui Dumnezeu nu sunt date ca simple ornamente de care să ne bucurăm numai noi.” „Iertând, ştergi ce ierţi. Ce ierţi la altul, ţie ţi se şterge. Judecata aceasta te scoate de sub judecată.” Părintele Arsenie Boca


duminică, 5 februarie 2012

URCAREA ÎN GRAȚIE


Dispensele Divine
Sal Rachele
ianuarie 28, 2012
În această însemnare vom vorbi despre Dispensele Divine, cu alte cuvinte, acele instrumente cosmice prin care Dumnezeu ne ajută să evoluăm deasupra lumilor dense în care am fost prinşi… Altfel spus, Urcarea în Graţie (faţă de Căderea din Graţie). Bun, să ne suflecăm mânecile şi să începem:
Au fost un număr de 7 niveluri de Dispense Divine emise de Creator, care sunt relevante pentru progresul nostru ca şi suflete individuale. În ordine “cronologică” sunt următoarele:
1. Răspunsul la Separare / Cădere din Graţie
2. Schimbările/salturile Galactice ce au loc la fiecare aproximativ 108 milioane de ani
3. Alinierea precesională a Pământului, având loc la fiecare aprox. 25.920 ani
4. Roata Reîncarnării
5. Spirala Ascensiunii
6. Ascensiunea în masă
7. Intervenţia ajutoarelor Dumnezeieşti în timpul fiecărei civilizaţii majore
8. Intrarea în forma umană (naşterea) copiilor extrem de evoluaţi

Având în vedere conţinutul mare de informaţie, am să tratez fiecare Dispensă într-un mesaj separat, pentru a da timp sufletelor interesate să contemple şi să integreze informaţia…

Răspunsul la Separare/Cădere din Graţie
Cea mai simplă definiţie a Căderii este: tendinţa sufletului de a se identifica cu planul de existenţă pe care îl explorează. Altfel spus, ar fi tendinţa noastră de a ne identifica cu corpul fizic şi personalitatea şi de a crede că realitatea este ceea ce cuprindem cu cele 5 simţuri fizice.
Aceasta a dus la sistemul de credinţă prin care noi ne credem separaţi de Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu a fost completarea ADN-ului uman (atenţie, nu vorbim de ADN-ul fizic, cristalizat, ci de nivelul eteric, subtil al ADN-ului) cu o secvenţă / program şi chei ADN. Această secvenţă eterică a ADN-ului are rolul ca la anumite intervale temporale să iniţieze Trezirea sufletului
Poate tu, cititorule, beneficiezi de această iniţiere ACUM, căutând să îţi creşti conştienţa/conştiinţa şi astfel fiind atras către acest material (şi altele asemănătoare).
Poate vă veţi întreba de ce a considerat Dumnezeu să intervină în acest mod? În milioanele de ani după naşterea sufletelor umane din Inima lui Dumnezeu, multe dintre ele au devenit atât de identificate cu materia densă, încât era foare posibil să nu îşi fi amintit niciodată cine sunt ele cu adevărat şi să se înalţe astfel în Împărăţia Cerească a dimensiunilor celeste. Astfel, în acelaşi timp cu “Căderea” (am pus în ghilimele deoarece, la cel mai înalt nivel, această cădere nu a avut loc decât în percepţia sufletelor prinse în materia densă) a existat şi răspunsul lui Dumnezeu. În eternitate, totul se întâmplă ACUM (este dincolo de timp), astfel încât, nu există distanţă temporală între problema şi soluţia ei (deşi noi, cei ce încă explorăm lumea fizică, percepem o dimensiune temporală între un eveniment şi altul).

Să revenim la iniţiere… Când aceasta se întâmplă, deşi sufletul poate alege încă să ignore Vocea Interioară a lui Dumnezeu care există în noi toţi, va deveni din ce în ce mai dificil pentru acel suflet să ignore semnalele trimise de Dumnezeu prin activarea acelor coduri şi chei ale ascensiunii din ADN… Una din cheile ADN incluse în această iniţiere este aşa numita Secvenţă Principală a Ascensiunii. Aceasta este activată în timpul celei de a 5-a Dispense Divine, Spirala Ascensiunii, care va fi detaliată în scurt timp într-un mesaj ulterior.
În esenţă, prima Dispensă stabileşte o legătură permanentă între sufletele “căzute” şi aspectele lor mai înalte (aspectele sufletului care rezidă în densităţile înalte, de la 5 în sus). AICI fac o paranteză spunând că nu toată energia sufletului nostru este încorporată în fizic. O mică parte din ea este AICI. O altă parte din noi, cu un potenţial incredibil în termeni pământeşti, a rămas în dimensiunile înalte… Pentru a Urca în Graţie, noi trebuie să ne reunim cu aspectele noastre Înalte, să refacem legătura. Pentru exact acest lucru ajută Prima Dispensă. Fără ea, ne-ar fi luat enorm de mult timp să revenim la ceea ce am fost odată şi chiar mai mult decât atât (devenind de această dată suflete mature)… Cu alte cuvinte, Dumnezeu a creat un mecanism de a ne readuce aminte de Unimea cu Sursa… Prima Dispensă se manifestă în unele suflete ca şi conştienţă, ca o vagă şi subtilă reamintire că există un mai bun potenţial al existenţei decât identificarea cu ego-ul (personalitatea).
Atât despre Prima Dispensă. 

Schimbările/salturile Galactice ce au loc la fiecare aproximativ 108 milioane de ani
A doua Dispensă Divină este Saltul Galactic…
În esenţă, acest salt este rezultatul unei emanaţii a Soarelui Central al fiecărei Galaxii… Această emanaţie scaldă stelele şi sistemele solare ce se rotesc în jurul său cu un flux de radiaţii de înaltă frecvenţă, la intervale periodice aferente fiecărei rotaţii complete a galaxiei în jurul centrului său.
În cazul galaxiei Calea Lactee, acest eveniment se petrece la aproximativ 108 milioane de ani, pentru situaţia stelelor şi sistemelor stelare aflate în “braţul” galaxiei în care se află Pământul.
De fiecare dată când Pământul şi stelele din vecinătatea sa trec prin această rază de lumină (flux energetic de înaltă frecvenţă), vibraţia dominantă a structurilor atomice pe aceste stele şi planete este “săltată” pe următorul nivel de densitate, printr-un proces cunoscut în mediile ezoterice şi ştiinţifice după diferite nume: intrarea în Centura Fotonică, Poarta Stelară sau Portalul.
Cu alte cuvinte, la fiecare aproximativ 108 milioane de ani (o jumătate dintr-o rotaţie completă a galaxiei) se face un salt într-o frecvenţă mai mare a Luminii. Saltul Galactic este o Dispensă proiectată să limiteze timpul petrecut de un suflet într-un anumit plan existenţial (planetă, lume materială) fără să arate semne clare de evoluţie şi creştere.
Deoarece Dumnezeu ştie că nu toate sufletele vor fi capabile să treacă de acest salt la momentul natural în care acesta apare, a fost luată decizia ca sufletele “mai lente” în evoluţie să fie transferate pe o altă planetă într-o altă regiune de galaxie pentru a le da o nouă perioadă de timp de a se pregăti pentru saltul evolutiv… Mecanica acestui fenomen va fi descrisă mai pe larg în mesajele care vor urma.

Există învăţături pe Pământ care sugerează că motivul tuturor problemelor de pe planeta este faptul că AICI s-au încarnat multe suflete din alte lumi, suflete care nu au fost atunci capabile să treacă prin saltul evolutiv… Într-o anumită măsură este adevărat, având în vedere că unele dintre sufletele încarnate pe Pământ au venit din alte lumi care erau gata de ascensiune (salt evolutiv, creşterea frecvenţei într-o densitate superioară). Acestor suflete care au fost “transferate” AICI din alte lumi li se dă acum o nouă şansă de evoluţie… Unele dintre ele vor reuşi de această dată… Altele vor fi transferate pe alte planete pentru o a treia încercare…

Trebuie spus aici că există cazuri mai rare în care unele suflete nu reuşesc să evolueze, deşi au trecut prin multe “transferuri” pe diverse planete cu evoluţie mai lentă (mai lentă pentru ca aceste suflete să se poată adapta).
Nu este posibil ca Saltul Galactic (salt evolutiv) să fie amânat la nesfârşit. Până la urmă, toate sufletele trebuie să reuşească să treacă prin acest proces. Sufletele care, după multiple încercări, nu reuşesc să evolueze, trec printr-un fenomen care a fost numit în unele scrieri ezoterice “A doua moarte”.
Pentru a evita interpretările greşite, trebuie specificat că această “a doua moarte” este mai degrabă o reasamblare (sau o reciclare) a matricei acelui suflet în Inima lui Dumnezeu.
Într-un sens, este un nou început cu o nouă matrice sufletească. Aceste suflete, aşa cum am spus, vor intra în Inima lui Dumnezeu şi vor ieşi de acolo mai târziu, după procesul de reasamblare. Acesta este unicul caz în care sufletele reintră în Centrul/Inima Divină (generatoarea Lumilor şi a Sufletelor) şi este un caz extrem de rar.

Alinierea precesională a Pământului, ce are loc la fiecare aprox. 25.920 ani
Dumnezeu a dat fiecărei planete implicată în “Căderea din Graţie” o şansă de a face salturi periodice (sau mutaţii) în cadrul formelor de viaţă ce le locuiesc (umanoide sau de alt tip), creând un mod prin care planeta respectivă să se alinieze cu anumite emanaţii periodice de energie din apropierea Centrului Galactic (mai mici decât cele menţionate în Dispensa a doua, dar, oricum, destul de puternice).
În cazul Pământului, această aliniere se petrece la fiecare Precesie a axelor. Vom discuta mai în detaliu despre aceasta în următoarele secţiuni.
La aproximativ 25.920 de ani, Pământul trece printr-un salt energetic ce accelerează evoluţia organismelor prezente pe suprafaţa sa. Ca şi în cazul Saltului Galactic, nu toate organismele vor fi capabile să supravieţuiască (în termeni fizici) acestui salt energetic. Mulţi vor părăsi planul fizic, având oportunitatea de a se reîncarna mai târziu pe Pământ sau pe o altă planetă…

Roata reîncarnării
Când sufletele au început să exploreze lumile dense, corpurile în care au intrat (ca suflete Divine) au fost proiectate (de Dumnezeii Creatori, ca instrumente ale Unicului) să fie viabile atâta timp cât sunt necesare evoluţiei sufletului în acel plan de existenţă. Odată ce sufletul ar fi explorat tot ceea ce considera necesar în acea lume, el pur şi simplu putea să îşi lase corpul acolo şi să se reîntoarcă în starea de Spirit Pur, pregătindu-se apoi pentru o nouă călătorie. Teoretic, corpurile care erau “luate” de către suflete erau nemuritoare… La începuturi, multe dintre aceste corpuri au fost viabile pentru mii de ani, în termeni Pământeşti. Pe măsură ce timpul trecea şi sufletele au devenit din ce în ce mai identificate cu planul dens pe care îl explorau, corpurile au început să decadă şi să se dezintegreze din ce în ce mai repede (tema aceasta mai este abordată în mesajele precedente din blog). Viaţa (fizică) a ajuns la câteva sute de ani… apoi… mai puţin. În acest fel, având o viaţă scurtă în termeni de timp petrecut în planul dens de existenţă, sufletele nu apucau să înveţe multe din “lecţiile” (experienţele evolutive) pe care şi le propuneau înainte de încarnare, lăsând şi multe proiecte incomplete. Deoarece sufletele cădeau în vibraţie din ce în ce mai mult, a devenit aproape imposibil ca ele să se reîntoarcă în cea de a 7-a densitate (de unde au început călătoria) fără să lase fragmente din ele împrăştiate în lumile de frecvenţă joasă (tema fragmentării sufletului datorită traumelor va fi tratată în viitor).

Pentru a permite sufletelor să îşi îndeplinească planurile evolutive stabilite înainte de intrarea în corp şi, de asemenea, să îşi reintegreze fragmentele, a fost emisă Dispensa Divină a Reîncarnării.
Astfel, sufletele nu mai trebuiau să se întoarcă în cea de a 7-a densitate (ceea ce devenise aproape imposibil, sufletele fragmentându-se şi “bântuind” planurile astrale şi eterice joase ale lumilor pe care le exploraseră) pentru a se reproiecta într-un corp fizic (a se re-naşte în planul de existenţă respectiv). Având acest ajutor la dispoziţie, sufletele şi fragmentele de suflete puteau să re-intre în lumea pe care o părăsiseră şi să îşi completeze experienţa evolutivă acolo…
Astfel există permisiunea Divină ca sufletele să se re-încarneze de câte ori aveau nevoie pentru a învăţa tot ce aveau de învăţat în acea lume şi (foarte important), până când toate fragmentele lor erau reasamblate în întreg. Odată ce aceste obiective erau realizate, sufletele erau libere să revină în cea de a 7-a densitate şi de acolo să exploreze alte lumi şi niveluri de densitate…

Spirala Ascensiunii
Procesul reîncarnării avea multe beneficii, dar şi probleme.
Cea mai mare era faptul că – deoarece, la fiecare reîncarnare sufletul “uita” experienţele vieţilor trecute (sau îşi aducea aminte cu mare dificultate) datorită valului de frecvenţe dense ce înconjurau planeta respectivă a lumii fizice – era greu să progreseze…
Astfel, o mare parte din timp era dedicată de suflet pentru a re-parcurge lecţii ce fuseseră deja învăţate şi pentru a-şi reaminti învăţăturile trecute.
Mai mult decât atât, naşterea şi moartea (corpului fizic “locuit” de către suflet) creau multă traumă şi fragmentare… Era ca şi cum ar fi fost făcuţi 2 paşi înainte şi unul înapoi, deci, eficienţa evolutivă era scăzută.
Astfel, a fost proiectat de către arhitecţii Divini un proces prin care un suflet putea evolua în următoarea densitate de conştiinţă (trăind experienţa unei noi dimensiuni de existenţă, un nou plan existenţial) fără a trece prin moarte fizică. Acest proces a dat posibilitatea sufletului să îşi continue experienţele fără să reînveţe şi să îşi reamintească, fără să treacă prin trauma naşterii şi morţii fizice. Acest proces poartă numele de Spirala Ascensiunii. Până recent, foarte puţine suflete au reuşit să treacă prin proces deoarece era necesar ca o foarte mare parte din karmă să fie echilibrată şi un foarte mare număr de fragmente de suflet să fie reasamblate înainte ca sufletul să aibă suficientă energie consolidată pentru a fi capabil să intre în Ascensiune.

Odată ce sufletul avea o conştiinţă/conştienţă suficient de înaltă ca să fie capabil să treacă prin procesul de Ascensiune, declanşatoarele pre-setate în ADN (vezi Dispensa 1), inclusiv Secvenţa Principală, erau activate, determinând un proces de conversie automată a corpului fizic în corp eteric de Lumină.
Un proces similar are loc în planul eteric (când sufletul îndeplineşte condiţiile în acea lume), corpul Eteric de Lumină convertindu-se în Corp Celest.

Ascensiunea în Masă
Când a fost introdusă Spirala Ascensiunii, cerinţele erau foarte stricte. Un suflet trebuia să aibă aproape toată karma echilibrată, toate fragmentele reasamblate şi să fie capabil să străpungă valul de amnezie inerent în lumile dense, fizice. S-a dovedit că este destul de dificil pentru un suflet să îndeplinească cerinţele de mai sus. Până să fie generată Dispensa Divină referitoare la Ascensiunea în Masă (în anul 1950, în termeni pământeşti), numai aproximativ 300 de suflete reuşiseră să iasă din Roata Reîncarnării, intrând în Spirala Ascensiunii. Aceste 300 de suflete au fost “produsul” a aproape 10 milioane de ani de când oamenii locuiesc Pământul (în această densitate fizică).
Multe dintre sufletele umane ajunseseră la un nivel înalt de conştienţă/conştiinţă doar ca să aibe corpurile distruse atunci când civilizaţiile majore au sfârşit (datorită calamităţilor cauzate de ciclurile Pământeşti – precesiile, războaie, intervenţii ale unor civilizaţii extraterestre neprietenoase sau alte evenimente cosmice).

Cea de a şasea Dispensă este în esenţă o “derogare” (în termeni Pământeşti) a lui Dumnezeu care specifică faptul că nu este necesar ca sufletele să îşi echilibreze toată karma şi să îşi re-asambleze toate fragmentele pentru a primi permisiunea să intre în Ascensiune spre următorul nivel de vibraţie.
Ascensiunea în Masă rezultată din această Dispensă este programată să se desfăşoare în valuri începând în jurul anului 2012 şi sfârşindu-se în jurul anului 2030.
Valurile de ascensiune menţionate mai sus (contingentele) sunt cele principale (cu mulţi participanţi), declanşate de evenimente cosmice. Vor fi însă şi suflete individuale care vor ascensiona şi între contingentele principale de ascensiune. Nu însă în număr aşa mare ca în contingentele specificate.
Cât despre contingente, sunt în număr de 3, iar anii respectivi sunt 2012, 2017 şi 2030.
Vă puteţi întreba de unde aceşti ani? Poate 2012 va mai spune ceva (şi vom detalia în mesajele următoare)…
În anii 2017 şi 2030 vor avea loc evenimente cosmice de anvergură ce vor fi declanşatoare pentru contingente de ascensiune prin efectele pe care le vor avea asupra câmpului electromagnetic terestru.
Aceste efecte electromagnetice vor declanşa la rândul lor mutaţii (salturi evolutive uriaşe) în ADN-ul uman, valabil şi pentru anumite forme de viaţă non-umane.
Când sufletele trec prin Ascensiunea fizică, ele intră în nivelul 5 de densitate (frecvenţă) al conştiinţei. Pământul va exista (după salt) în principal în cea de a 4-a densitate, majoritatea sufletelor ce vor supravieţui în corp fizic pe Pământ (în jur de un sfert din populaţia actuală, depinzând de liberul arbitru) vor fi şi ele în cea de a 4-a densitate. (Aici specific faptul că Pământul există în mai multe dimensiuni de existenţă/densităţi de conştiinţă, dar cea de a 4-a va fi dominantă).

Până în anul 2030, conform previziunilor venite de la Sferele de Lumină (suflete ce au atins nivelul de Dumnezeu Cretor în cea de a 12-a dimensiune), între 15 şi 30 milioane de suflete vor trece prin procesul Ascensiunii Fizice (îşi vor lua corpul fizic în dimensiunea a 5-a).
Variaţia numărului este dată de posibilităţi şi probabilităţi inerente liberului arbitru individual la nivelul sufletului (altfel spus, unele suflete pot face alegeri care să le întârzie ascensiunea pentru un alt ciclu cosmic…).
Pe măsură ce Pământul intră în emanaţiile energetice de frecvenţă foarte înaltă ale Saltului Galactic (între anii 2015-2035, aşa cum se va detalia în mesajele următoare), planeta și formele de viaţă ce o vor însoţi se vor muta în cea de a 4-a densitate, cu excepţia celor ce vor trece prin Spirala Ascensiunii (ascensiunea fizică, împreună cu corpul), care vor ajunge în cea de a 5-a densitate.
Sufletele care nu vor reuşi să facă saltul de la a 3-a la a 4-a densitate (se pare că trei sferturi din populaţia actuală) vor părăsi Pământul (prin moarte fizică) şi se vor reîncarna pe alte planete mai potrivite cu nivelul lor evolutiv (acel transfer de care am discutat la Dispensa a doua).

Intervenţia ajutoarelor Dumnezeieşti în timpul fiecărei civilizaţii majore
Pentru a asista sufletele în vederea pregătirii pentru Ascensiune (sufletele care vor ajunge la cea de a 5-a densitate de conştiinţă, a 5-a dimensiune de experienţă) şi a ajuta acele suflete care nu sunt gata acum pentru ascensiune, dar doresc să rămână cu Pământul în “translaţia” acestuia de la cea de a 3-a la cea de a 4-a densitate (sufletele care vor ajunge la cea de a 4-a densitate de conştiinţă, a 4-a dimensiune de experienţă), Dumnezeu a emis o Dispensă care prevede permisiunea ca sufletele aflate în densităţi înalte (civilizaţii extraterestre ale Luminii, îngeri, arhangheli, avatari, maeştri…) să intervină în evoluţia civilizaţiei umane. Dispensă ce permite intervenţia are două aspecte:
a) Furnizarea de ajutor şi instrucţiuni în procesul de creştere şi evoluţie.
b) Intervenţia în programele de proliferare a armelor nucleare, neutronice, electromagnetice şi chimice pe Pământ.

În 1940, când au început primele experimente cu bomba nucleară, a devenit evident că civilizația umană este capabilă, nu numai să distrugă viața de pe Pământ, dar și să întârzie în mod semnificativ posibilitatea sufletelor să intre în procesul de Ascensiune.
Aceste arme distorsionează domeniile astrale și eterice (nu mai vorbim de planul fizic) din jurul Pământului, dar și al altor planete din vecinătate.
De aceea, civilizații ET cu tehnologie foarte avansată au primit permisiunea să intervină pe Pământ pentru a împiedica omenirea să se autodistrugă cu arme nucleare.
Din 1940 au mai fost adăugate și alte tipuri de arme în lista de mai sus… Decizia privind tipurile de arme ce vor fi neutralizate s-a bazat pe principiul Masei Critice. Când Dumnezeu a luat această decizie, numărul sufletelor care au atins un nivel rezonabil de evoluție pe Pământ a fost suficient de mare pentru a determina decizia.

A fost determinant  faptul că sufletele pașnice și iubitoare de pe Pământ care doreau să evolueze în cea de a 4-a densitate împreuna cu Pământul, precum și sufletele care doreau să intre în Ascensiune (în cea de a 5-a densitate) vor avea nevoie de oaze de siguranță (locuri sigure) în diferite locuri pe planetă unde să fie izolate de medii radioactive și de distorsiunile electromagnetice ale războaielor…
Astfel, acele tipuri de arme care puteau elimina existența oazelor sigure au fost puse pe lista intervenției. ( Fac aici o paranteză spunând că, datorită unor legi cosmice, nu este posibilă o intervenție “armată” a civilizațiilor ET pe Pământ în care să fie distruse toate armele. Principiul non-intervenției, în anumite limite, în viața unei civilizații este o Directivă validă în Univers. Poate vă aduceți aminte de Star Trek…). Astfel, oamenii războinici sunt liberi să se bombardeze cu arme convenționale, în timp ce oamenii mai iluminați vor fi ghidați către locuri sigure.

Acesta este procesul ce are loc ACUM pe Pământ.
Armele nucleare de pe Pământ au fost neutralizate în 5 ocazii după 1962.
Prima intervenție a fost în cadrul incidentului din Bay of Pigs (încercarea de invazie a Cubei cu sprijinul S.U.A.). Au mai fost apoi intervenții în câteva situații din Uniunea Sovietică și S.U.A. Cea mai recentă intervenție a fost în toamna lui 2007, când un grup de “renegați” a încercat să provoace un război între Iran și Iraq, mai exact spus între Iran și forțele de ocupație din Iraq. Acest grup a încercat să lanseze o rachetă cu încărcătură nucleară din Iran. Racheta nu a “reușit” să execute operația, deoarece codurile ei de lansare au fost imediat neutralizate de facțiuni ET benevolente ce ajută Pământul.
Au mai fost, de asemenea, și încercări ale Illuminati și ale armatei lor (black ops, în cazul în care căutați pe NET) de a testa arme chimice, neutronice și electromangnetice asupra unor “inamici” care nu aveau nici cea mai mică bănuială. Tipurile de arme de mai sus sunt un pic mai dificil de detectat, dar, ajutoarele Divine, folosind tehnici avansate de clarviziune și supraveghere a câmpului electromagnetic, au reușit să prevină folosirea acestora pe scară largă.

Sunt numeroase grupuri ET conectate la grila energetică a Pământului pentru a preveni distorsiuni ale câmpului eteric al planetei datorate armelor electromagnetice și negativității. Liniile de câmp energetice și vortexurile ce compun câmpul electromagnetic al planetei sunt în esență portaluri interdimensionale prin care lumea fizică și lumea eterică se interfațează. Civilizațiile avansate folosesc aceste portaluri pentru a intra și a ieși din lumea noastră. Aceste linii de câmp țin dimensiunile fizice și eterice ale planetei în echilibru. Dacă liniile de câmp sunt distorsionate dincolo de o anumită limită, pot efectiv să afecteze continuumul spațio-temporal, făcând viața pe Pământ și în acest sistem solar imposibilă (cele mai multe planete din sistemul nostru solar sunt locuite în dimensiunile lor mai înalte, chiar dacă în dimensiunea fizică sunt inospitaliere).

Liniile de câmp ale planetei pot fi distorsionate nu numai de arme electromagnetice, ci și de acumulări masive de negativitate (frică sau alte forme-gând amplificate de numărul mare de suflete ce participă în gânduri negative). De aceea există vortexuri negative în zone în care sunt multe suflete scufundate în negativitate (negativitatea în acest context însemnând orice aspecte ale conștiinței care tind să obstrucționeze un suflet în evoluția sa, în Ascensiunea sa într-un mod natural). Proliferarea vortexurilor negative datorită concentrării mari de gândire negativă a fost un alt motiv pentru care grupuri de suflete iluminate au fost trimise să intervină.
Acele simboluri complexe găsite pe recolte în diverse zone (crop circles, dacă veți căuta pe NET) sunt un “produs” secundar al activității diferitelor grupuri ET.
Pe măsură ce grupurile ET echilibrează și stabilizează matricea energetică a planetei, ele lasă în urmă simboluri sacre și declanșatoare pentru a ajuta omenirea să se trezească (aceste simboluri, chiar dacă eventual nu sunt înțelese de mintea conștientă, au putere subconștientă și au energii subtile atașate).
Imprimarea simbolurilor sacre pe recolte se realizează folosind dispozitive aflate la bordul navelor spațiale. Este același echipament ce asigură propulsia navelor. Grupul specific ET care se ocupă de majoritatea simbolurilor sacre autentice imprimate pe câmpuri de recolte (există și simboluri “false”, de alte proveniențe) este format din entități din cea de a 4-a densitate din Pleiade, supervizate de Arcturieni din cea de a 7-a densitate.

Intrarea în forma umană (naşterea) copiilor extrem de evoluaţi
Sosirea Copiilor Iluminați
Începând cu anul 1950 (în termeni pământești), Dumnezeu a realizat că – pentru ca liberul arbitru al sufletelor iluminate de pe Pământ să fie încurajat (mai puțin influențat de sufletele scufundate încă în iluzie) – era necesară o schimbare din interior.
Cel mai bun mod de a realiza așa ceva era introducerea unor suflete foarte evoluate prin procesul de încarnare (tu, dragă cititorule, ai putea fi unul dintre aceste suflete evoluate…), asta deoarece era prea riscant să aterizeze nave cosmice pe Pământ, iar ocupanții lor să umble direct printre oameni (deși trebuie menționat că există grupuri ET care procedează în acest mod).

Ca să folosim o metaforă, Dumnezeu a ridicat mâna Sa și a spus:
“Cine dorește să se ofere voluntar să vină pe Pământ și să asiste în aceste timpuri critice? Doresc să fie numai dintre cei foarte evoluați și strălucitori…”
“Noi, noi dorim...” a strigat o mare mulțime de suflete.
Și iată-i AICI, venind în grupuri în lumea noastră, din întreg Universul.
Unii au fost în cea de a 7-a densitate înainte de a veni pe Pământ și astfel și-au menţinut cele mai multe din atributele lor intuitive și psihice. Ei sunt suflete care iubesc Pacea și nu vor tolera violenţa și ura. Sunt conștienţi de riscurile pe care și le-au asumat venind AICI, respectiv posibilitatea să fie prinși și ei în valurile Iluziei. (Trebuie menționat că sufletele din densitățile înalte ale Creației recunosc faptul că este dificil să fii pe Pământ, datorită valurilor dense de negativitate încă prezente…)

Au fost trei “contingente” de asemenea suflete evoluate…
Primul, în cadrul exploziei demografice din timpul anilor/decadelor 1950-, 1960-.
Al doilea, în timpul anilor/decadelor 1980- și 1990-, iar al treilea în timpurile prezente. Acestor suflete li s-au dat diferite nume: Indigo (primul contingent), Cristal (al doilea contingent) și Curcubeu (al treilea contingent). Fiecare grup a fost în general mai evoluat decât precedentul, asta pentru a fi siguri că, pe măsură ce vibrațiile Pământului cresc rapid, sufletele ce vin mai târziu vor avea o șansă mai mare să suporte vibrațiile planetei fără a-și diminua conștiența (vibrațiile planetei sunt încă mici pentru unele suflete foarte evoluate ce vin/vor veni aici…).

Mulţi dintre copiii Indigo sunt acum adulţi, dând naștere la copii Cristal și Curcubeu.
Acești părinţi au suficientă conștienţă/conștiinţă pentru a-și încuraja copiii să își dezvolte abilităţile psihice și intuitive.
Unii dintre acești copii au abilităţi telepatice perfect dezvoltate și sunt capabili să declanșeze vindecări spontane.
Câţiva și-au dezvoltat abilităţi psihikinetice (mișcarea obiectelor din apropiere cu ajutorul minţii înalte) și telekinetice (pentru obiectele aflate la distanţă).
În cele din urmă, unii dintre ei vor învăţa tehnicile avansate ale levitaţiei, teleportării și bilocaţiei.

Contrar informațiilor vehiculate de unele suflete de pe Pământ, foarte puține suflete au abilitatea de a-și modifica forma fizică în alte forme de viață. Această abilitate este de obicei întâlnită la suflete ce au ajuns la nivelul de evoluție al celei de a 9-a densități (și mai sus).
Foarte puține suflete ajunse la acest nivel manifestă corp fizic pe Pământ deoarece este riscant chiar și pentru ei… Ceea ce este luat din eroare ca schimbare de formă (shape shifting) este de fapt posesie astrală (totală sau parțială) a unor oameni de către entități ET ce nu au forme umane… Va exista un mesaj separat în seria Sfere de Lumină în legătură cu posesia unor oameni de către entități Draco, entități din Orion, Sirius și anumite facțiuni Zeta…

Dragii mei, unii dintre voi s-ar putea să fie șocați de informațiile privind rasele de extratereștri. Unii arată foarte diferit față de noi… Foarte puțini dintre ei (procentual) au intenții negative…
Ideea este că suntem protejați de un număr mare de ajutoare Divine. Acest ajutor însă este foarte eficient atunci când trăim în Iubire și nu în Frică. Dacă apare Frica (ceea ce este omenesc și de înțeles), lăsați-l pe Dumnezeu să vă privească… Imaginați-vă că este o Lumină puternică în interior, de culoare Aurie, care dizolvă frica… 
Sursa: Sal Rachele – Transformări Planetare – Fondatori

Suflete dragi,
Pace vouă,
Iubire și Înțelepciune în Armonie Divină!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu